ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
09.05.2009

osláv 100-ho výročia Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Jakubovanoch dňa 16. mája 2009

  • 10:00 hod. – sv. omša v Kostole sv. Vavrinca v Jakubovanoch. Po jej ukon...(celý článok)
Margita Kiktavá
09.05.2009

Raduj sa, lebo si pozdvihla Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!
(Z Akatistu k Bohorodičke)

Máriino mesto v skoré májové ráno. Jaskyňa pod Massa...(celý článok)

09.05.2009

Prejsť ti po perách popraskaných živlom,

Nalievať ti mliekový odvar na ne potokom,

Pohladiť ti vrásky, malé ryhy pod očami,

Pobozkať ťa z lásky, pohladiť svoji...(celý článok)

09.05.2009

V máji si osobitným spôsobom, tzv. májovými pobožnosťami, uctievame Pannu Máriu. Mesiac máj je v Cirkvi oddávna mesiacom Panny Márie. A to aj napriek tomu, že v tomto mesiaci nie je v...(celý článok)

Monika Škovranková, Katka Čekanová
09.05.2009

„Hurá!“ zaznelo z mnohých úst členov speváckeho zboru Cantabile, keď sa dozvedeli o ďalšom sústredení. Vo štvrtok 30.4.2009 sme sa zišli na vlakovej stanici a čakali na vlak,...(celý článok)

Iveta Reváková
02.05.2009

Sobota, 25. apríla bola pre mnohých dňom, kedy si obrobili záhradku či upratali byt. Pre manželov, ktorí sa rozhodli putovať do Krakowa ku Božiemu Milosrdenstvu, bola tiež pracovnou, no...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
02.05.2009

Drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia, milé deti!

Kniha Kazateľ hovorí: ,,Všetko má svoj čas...“ a v kolobehu života sa o tom denne presviedčame. Niečo sa začí...(celý článok)

02.05.2009

Kto bol sv. Ján Nepomucký ?

Kňaz a mučeník pochádzajúci z Pomuku v juhozápadných Čechách. Narodil sa medzi rokmi 1340-1350. V Prahe a v Padove študoval právo a teológ...(celý článok)

podľa kázne pátra Barona spracoval p. Rastislav – krátené
02.05.2009

Možno ste si všimli, že sa objavujú útoky na náboženstvo. V kníhkupectvách je veľa kníh, ktoré zavrhujú všetko náboženské (napr.: „God is not great“ – Boh nie je veľký, ...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
02.05.2009

Určite ste o tom, čo ste nikdy nevideli, mali svoju predstavu. Napr. nevideli ste nejaké zviera alebo budovu či mesto, ale vo svojej fantázii ste si ho predstavovali. Keď potom prišiel ni...(celý článok)

Margita Šurinová
02.05.2009

Vchádzam
do chrámu svojej duše,
v predsieni
stále ešte stojím,
občas vo mne
koník akoby kluše,
pokorná som v ústach
s menom Tvojí...(celý článok)

26.04.2009

Rímskokatolícka farnosť Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove - filiálka Jakubovany, Vás pozýva osláviť 100. výročie Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Jakubovanoch dňa 1...(celý článok)

Eva Voskárová
26.04.2009

Pán vstal zmŕtvych, radujme sa! Žije a dáva život aj nám, život nielen tu, ale naveky, radujme sa!

Zomrel, aby zomreli naše hriechy, radujme sa! Život, ktorý nám ponúka, je naj...(celý článok)

T.M.
26.04.2009

Ja volám, kričím, radujem sa, lebo mám Teba, nášho Pána, nášho Stvoriteľa, Vykupiteľa, Posvätiteľa a Tešiteľa.

Ja volám, kričím, radujem sa, že si so mnou, že si pri mn...(celý článok)

26.04.2009

Máme nádej v živého Boha sa nieslo celým Arcidiecéznym stretnutím mladých, ktoré sa konalo ako každý rok po Veľkej Noci, tentoraz v Prešove. Tím dobrovoľníkov z rôznych kútov a...(celý článok)

18.04.2009

v sobotu  25. apríla 2009

slovami sv. Pavla Efezanom: „Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživi...(celý článok)

18.04.2009

Táto Veľká noc bola pre nás iná než tie predchádzajúce. Bola priamo v centre Ríma. Zelený štvrtok sme mali tú česť prežiť liturgiu s českými kňazmi, u ktorých sme boli ubyt...(celý článok)

Dáša
18.04.2009

Ak Kristus nevstal...

To, že Ježiš vstal zmŕtvych je najvážnejším, principiálnym dôkazom jeho božstva. Inak by sme mohli svoju vieru zabaliť, ako hovorí aj sv. Pavol: ...(celý článok)

18.04.2009

„Túžim, aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom Milosrdenstva.“ (Den. 299)

Toto prianie vyslovil Pán Ježiš po prvýkrát v Plocku v roku 1931, keď vyjadril svo...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
18.04.2009

Milé deti! Pri detskej sv. omši sme trochu zablúdili do Vianoc. No spoločne sme prišli na to, že prežívame nie vianočné, ale veľkonočné obdobie. Tak ako počas Vianoc si pripomína...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk