ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Eva Voskárová
25.01.2009

Počkaj, Pavol, neponáhľaj sa! Je to pre nás naraz veľa. Veď to hovoríš o nás! Pýchou, hnevom, sebectvom, lenivosťou a hriechmi jazyka si presne vymaľoval náš portrét na pozadí v...(celý článok)

farnosť Obrátenia sv. Pavla Chminianska Nová Ves
18.01.2009

sobota 24. 1. 2009

    program:

  • 13.00 hod Mládežnícka sv. omša - J. E. Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup
  • 14.00 hod Privítanie pútnikov - Kultúr...(celý článok)
18.01.2009

Ďakujeme Ti, Bože, za svietiaci meteorit, ktorý vyšiel z Tvojich rúk a tam sa aj vrátil.

Ďakujeme Ti, Ježišu, za veľkého brata ubiedených, trpiacich a malých, s ktorými sp...(celý článok)

Eva Voskárová
18.01.2009

Tento rok si častejšie spomíname na sv. Pavla. Je to jeho rok. Pýtame sa ho, čo by nám dnes povedal. A on odpovedá každému a v každej dobe – vždy aktuálne. Prečo? Dal sa viesť D...(celý článok)

18.01.2009

Je začiatok roka. Skončil sa starý, začali sme nový a nevieme, čo nám prinesie.

V živote človeka sú chvíle, ktoré zostávajú v pamäti navždy. Napríklad narodenie dieťať...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
18.01.2009
Milé deti. Na detskej sv. omši nám zaznelo evanjelium v ktorom Pán Ježiš uzdravoval chorých. Určite sme chorobu prežili aj my sami. Ak nám lekár predpíše lieky je dôležité, aby sme i...(celý článok)
riaditeľstvo školy
18.01.2009

Riaditeľstvo Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2009/2010 sa uskutoční v dňoch 19.1.2009 – 23.1.2009 od 14.00 hod. do...(celý článok)

Eva Voskárová
11.01.2009

Prečo Ladislav Záborský maľuje udalosť z Betlehema takými tmavými farbami? Prečo jediné svetlo vychádza zo slabého novonarodeného Dieťaťa? Prečo práve takýto Betlehem ma osloví ...(celý článok)

Ján Stanko, kaplán
11.01.2009

Milé deti! Na prvej detskej sv. omši v novom roku sme si pripomenuli, čo sme vlastne slávili na Vianoce. Vianoce sú oslavou Božieho narodenia, Boh nám dáva najväčší Dar – dáva nám s...(celý článok)

11.01.2009
foto

V rámci roku sv. Pavla pozývame všetkých na farskú púť do kostola Obrátenia sv. Pavla v Chminia...(celý článok)

11.01.2009
foto

Riaditeľstvo CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre ...(celý článok)

Moyzes
04.01.2009

Pozývame vás na záver vianočného obdobia na koncert

miešaného speváckeho zboru mesta Prešov MOYZES

pod vedením pani Eriky Červeňákovej

koncert sa uskutoční ...(celý článok)

Jana Ptaková
04.01.2009

Už po 14.-krát sa na celom Slovensku organizovalo vianočné koledovanie detí Dobrá novina pod záštitou eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Aj u nás v Sabinove má táto ...(celý článok)

04.01.2009

Jožko, Tamarka, Lucka, Viktorka, Miško, Marek, Andrejka, Dávidko....všetkým Vám ďakujem za krásne kresbičky, ktoré ste namaľovali z vďaky pre Ježiška. A vy ostatní, nie ste zvedav...(celý článok)

Jacques Guillet
04.01.2009

Zjavujme ho!!!

všetkým!!!

smädným!!!

hladným!!!

kráčajúcim!!!

blízkym i vzdialeným!!!

v dňoch Vianoc i v novom roku 2009!!!


...(celý článok)
čitateľka
04.01.2009

Čo darovať Farskému listu a jeho tvorcom k Vianociam a Novému roku 2009? Predovšetkým vďaku – úctu a uznanie.

Obraciam sa k čitateľom s otázkou: Čo robíte s Farským l...(celý článok)

04.01.2009

Strieborný čas hier, pavúk splieta niť,
nádherný čas krehkých sietí vianočných.

V úsmeve vločka krištáľ svoj ponúka,
keď hojdá sa v sieti – zajatí pav...(celý článok)

Violette
04.01.2009

Ako ten čas letí, zvyknú hovoriť starší ľudia a majú pravdu. Ani si ten starý rok v mysli nestihneme poriadne zrekapitulovať a je tu nový. Začíname opäť odznova, dávame si novoroč...(celý článok)

Martin Hrebík diakon
25.12.2008

Hovorí sa, že sú v živote človeka chvíle na ktoré sa jednoducho nezabúda. Takou chvíľou môže byť deň svadby, narodenia syna či dcéry, promócia, ale aj deň, keď sa nám splní je...(celý článok)

25.12.2008

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána a v ňom všetkých ľudí - v ten deň sú Vianoce.

Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil - vtedy sú Vianoce.

K...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk