ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Štefan Talarovič
09.01.2010

Prezentácia Misií v Afrike sa uskutoční v piatok 15. januára 2010 po večernej sv. omši (cca 19:15h) v kostole.

Srdečne všetkých pozývame!

...(celý článok)
Anna & Marcel
09.01.2010


Po ceste prašnej, kamenistej,
krok za krokom,
nevediac ako,
míňam minulosť za mnou.


Lúče slnečné podopierajú mi tieň,
vzduch vonia slob...(celý článok)

Eva Burgrová
09.01.2010

Práve sme vstúpili druhou nohou do nového roka. Prečo druhou? Nuž, zabudli ste, že prvou sme do neho vkročili už v prvú adventnú nedeľu? My máme dva Nové roky, dve ponuky. Ich symbol...(celý článok)

Ľudmila Hajduková
09.01.2010

Dňa 28. 12. 2009 o 14. hodine sa konalo slávnostné otvorenie Charitného centra na Ulici 17. novembra č. 8 v Sabinove.

Príhovorom privítala prítomných hostí pani Katarína Ši...(celý článok)

Gabriela Križanová
09.01.2010

... vznikne super akcia. 26. decembra sa konala štefanská zábava. Ako správni saleziáni sme sa zhromaždili 19:05 a spoločnou modlitbou začali večer. Pri prvom tanečnom kole to vyzeralo ...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
09.01.2010

Milé deti,

prázdniny vám končia, končí sa aj vianočné obdobie, ale náš príbeh, ako iste viete, sa neskončil. Práve naopak, náš kamarát George/Manolin nám chce rozpráva...(celý článok)

02.01.2010
foto

Milí priatelia, dovoľte nám,
aby sme Vám do ďalšieho roka
čo najúprimnejšie z...(celý článok)

Ľubo Miškovič, diakon
02.01.2010

A zasa sme o rok mladší. Teda ak tomu budeme chcieť uveriť. Pripustiť to. Človek vraj svoje detstvo môže prežívať dvakrát. Prvýkrát ho prežíva vo svojom originálnom detskom v...(celý článok)

Petra Milčevičová
02.01.2010

Aj tento rok sme s nadšením prinášali Dobrú novinu do našich rodín. V Sabinove sa na túto akciu prihlásilo 33 detí, ktoré sprevádzalo 19 animátorov. Spevom, hudbou a básn...(celý článok)

Iveta Šoltysová
02.01.2010

„Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno..." (Jn 1,12)

Počas koledovania s Dobrou Novinou 49 koledníkov prijali v 145 rodinách....(celý článok)

02.01.2010

Do koledovania sa zapojilo 21 detí – koledníkov a 8 animátorov, ktorí spoločne pripravovali Dobrú novinu. Navštívili 93 rodín a vyzbierali spolu 637,- €, ktoré budú zaslané na...(celý článok)

Katarína Šimčíková
02.01.2010

Členovia FCH v tomto roku uskutočnili tieto akcie:

  • pomoc bezdomovcom v zimných mesiacoch – potravinová aj s ošatením;
  • veľkonočná zbierka potravín (pom...(celý článok)
26.12.2009
obr

Požehnané a milostiplné Vianoce,
nech Vám LÁSKA prinesie lásku
a nech Vás spr...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
26.12.2009

Poznáte refrén známej piesne: „Každý deň budú vraj Vianoce“? Napriek tomu, že presne tak by sme to chceli, naša detská vianočná túžba sa nikdy neuskutočnila. Vždy sa to jedno...(celý článok)

26.12.2009
obr

Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi...(celý článok)

CZŠ (rozhovor)
26.12.2009

Spevácky zbor Cantabile pôsobí ako krúžok CZŠ už niekoľko rokov. V tomto školskom roku sme sa rozhodli v rámci nového školského vzdelávacieho programu zaradiť zborový s...(celý článok)

26.12.2009

Hľa, kde sa začína kresťanská láska. Ak ešte nie si schopný zomrieť za svojho brata, buď aspoň schopný urobiť ho účastným na Tvojich dobrách. Nech tvoje srdce pohýna konkré...(celý článok)

Saleziáni spolupracovníci
26.12.2009

Saleziáni spolupracovníci ponúkajú možnosť stráviť užitočne a zábavne deň, kde si môžete zopakovať angličtinu, dozvedieť sa veľa užitočných informácií a pri tom sa aj z...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
19.12.2009

Minulý týždeň sme prišli na to, že v rozprávaniach o Ježišovom detstve nachádzame rozdiely, čo sa týka historických udalostí. Napriek tejto rozdielnosti nachádzame zhodu v pods...(celý článok)

Jana Ptaková
19.12.2009

Dobrá novina je kolednícka akcia slovenských detí, ktoré počas vianočných sviatkov ohlasujú narodenie Pána a zároveň pomáhajú zlepšovať životné podmienky v afrických krajin...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk