ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Milan Supek, kaplán
13.02.2010

Niektorí z vás si určite spomínajú na slovenskú hardrockovú skupinu Tublatanka, ktorá šokovala hudobnú verejnosť v 80.-rokoch svojím prejavom aj imidžom. Drsní rockeri v krojoch. V ...(celý článok)

Ladislav Cichý, farár
06.02.2010

Drahí veriaci, prvýkrát od inštalovania temperovania do nášho kostola zažívame zimu (aká má byť) a teploty viac dní aj pod -15ºC. Predchádzajúce miernejšie zimy vlastne ešte neov...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
06.02.2010

Milé deti,

po dôležitej príprave nadišiel v našej dedine veľký deň. Slávnosť prvého svätého prijímania sa môže začať. Vo svätej omši sa deti zrieknu diabla a obnovi...(celý článok)

Spracovala A. Triščová
30.01.2010

31. január 1888 – dátum narodenia sa don Bosca pre nebo. O tomto výnimočnom človekovi ste už počuli nie raz a možno nie málo. Chcem vám ho však priblížiť trochu z inej stránky, a...(celý článok)

Marek Forgáč, duchovný správca UPC v Košiciach
30.01.2010

Milý duchovný otec, milí veriaci FARNOSTI V SABINOVE.

Dňa 24. januára 2010 vo Vašej farnosti slúžili sv. omše naši univerzitní kňazi o. Henrich Grejták a o. Jozef Kohut....(celý článok)

T.M.
30.01.2010

Povzbudení Tvojimi slovami: „Proste a bude vám dané“, opätovne prichádzame pred Teba a opätovne prosíme a prosíme veľa.

Prosíme za dobré vzťahy, za pokoj v našich rodi...(celý článok)

Pavol Strauss: Ecce homo
30.01.2010

Medzi Božou dokonalosťou a ľudskou biedou stojí kňaz.

Byť pravým kňazom je hrdinstvo. V závale všednosti ostať výnimočným, vystúpiť z radu priemernosti zna...(celý článok)

Martin Molčan, CZŠ 8.A
30.01.2010

Vedeli ste, ako sa postupne vyvíjala a učiteľským úradom Cirkvi potvrdzovala úcta k Panne Márii?

„Posvietili“ sme si na to s našimi ôsmakmi a tu sú naše zistenia:

<...(celý článok)
Matúš Imrich, kaplán
30.01.2010

Milé deti,

Pátra Augustína biskup v liste požiadal, aby sa na krátky čas vrátil späť. Najprv však chce deti pripraviť na prvé sväté prijímanie. Začal im teda hovoriť o ...(celý článok)

23.01.2010

Ježiš mal priam röntgenový pohľad. Videl až na dno sŕdc ľudí, ktorí za ním prišli a prosili o uzdravenie a pomoc. V evanjeliu Ježiš dokazuje, že rovnako pozná aj srdcia tých, kto...(celý článok)

Bc. Antónia Vojtková (CZŠ)
23.01.2010

Po vianočnej prestávke pokračujeme v predstavovaní voliteľných predmetov. Výtvarné spracovanie materiálu nadväzuje na povinný predmet výtvarná výchova, kde sa žiaci oboznamujú s t...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
23.01.2010

Milé deti,

stádo slonov sa na veľké prekvapenie všetkých podarilo odohnať až nášmu malému kamarátovi. Náčelník ďakuje malému hrdinovi a je si istý, že sa z neho stane...(celý článok)

23.01.2010
„Má dnes zmysel stať sa kňazom, rozsievačom slova?... Nie je všetko už prekonané? Čo nevidíte, ako sa to všetko pomaly, ale isto rozpadáva? Bojujete vopred prehratý boj!“

Sku...(celý článok)

17.01.2010

Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku: - Je všetko čo existuje stvorené Bohom?

Jeden zo študentov nesmelo odpovedal: - Áno je to stvorené Bohom.

- ...(celý článok)

Jozef Kohut, kaplán UPC Košice
17.01.2010

Veľmi rád si spomínam na 28. september 2008. Bola nedeľa, celý deň svietilo slnko a ja som sa vrátil do Sabinova. Spolu s duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Košic...(celý článok)

podľa knihy: L. Gonzaga da Fonseca – Fatima, Mária hovorí svetu
17.01.2010

10. decembra 1925 sa Lucii zjavila presvätá Panna a po jej boku sa v žiarivom oblaku vznášalo Dieťa. Panna Mária jej ukázala Srdce ovinuté tŕňmi, ktoré držala v ruke. Dieťa povedalo...(celý článok)

17.01.2010

1. Ruženec milovali nespočetní svätí a odporúča ju aj Učiteľský úrad Cirkvi, ale napriek mariánskemu charakteru je ruženec kristocentrickou modlitbou, je akoby súhrnom celého evanj...(celý článok)

Ing. Mgr. Jozef Kovalík (CZŠ)
17.01.2010

Čo to je? No, je to taký zaujímavý projekt Katolíckych novín pri príležitosti 160 rokov ich existencie. Je spojený s putovnou interaktívnou výstavou, pomocou ktorej sa deti oboznamuj...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
17.01.2010

Milé deti,

po prázdninách je najvyšší čas pokračovať v našom africkom príbehu. Do dediny prišla z veľkej diaľky veľká debna. Všetci sú zvedaví, čo v nej je, ale zati...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk