ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

ThDr. Peter Borza, PhD., správca farnosti Ľutina
06.03.2010

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri obnove jedinej gréckokatolíckej Baziliky minor na Slovensku v Ľutine. Dielo obnovy prebieha od roku 2006, keď bola vymenená strecha a v rokoch 2007 ...(celý článok)

Terka Vargovčíková (CZŠ)
06.03.2010

Na stanici v Kysaku všetci svorne počítame sekundy, držíme palce a naťahujeme uši. Švédsko - Slovensko 3:4 ! Budeme bojovať o medaily! Veľká radosť nás spája s nedávno ešte ce...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
06.03.2010

Milé deti,

náš kamarát sa vydal spolu so svojím birmovným otcom Aloisom na prehliadku mesta. V dave Alois spoznal jedného z mužov, ktorí prepadli ich dedinu, a tak sa rozbehol ...(celý článok)

sv. Ján Mária Vianney
28.02.2010

Dnes by som vás chcel povzbudiť k častej a dobrej modlitbe, veď Spasiteľ nám nielen dovoľuje modliť sa k Bohu – dokonca prikazuje a prosí nás o to. „Veru, veru, hovorím vám: Ak bu...(celý článok)

Eva Burgrová
27.02.2010

Dňa 4.3.2010 (štvrtok) o 17.00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom centre na Korze vernisáž výstavy obrazov Andrey Spišakovej. Ak si spomínate, časť jej tvorby sme mohli vidie...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
27.02.2010

Milé deti,

naši priatelia dorazili do mesta, v ktorom sídlil biskup. George/Manolin sa na neho už veľmi teší. Aj biskup sa veľmi potešil, keď videl malého černoška, ktorý ...(celý článok)

Mgr. Slavka Radvanská, Mgr.Zuzana Summerová
27.02.2010

Naši hokejisti sa prebojovali do semifinále olympijského hokejového turnaja. A tak, ako pri zápase s Nórskom, aj pri víťazstve nad Švédskom sme s nimi boli aj my na našej škole. Ešt...(celý článok)

27.02.2010

Túto sviatosť môžu prijať všetci chorí, zvlášť v ťažkej chorobe bez ohľadu na vek, a starí ľudia, ktorí sa cítia slabí, aby v nej našli posilu pre znášanie choroby a staroby ...(celý článok)

sv. Ján Mária Vianney
21.02.2010

Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. (Zj 3, 16)

Pousilujme sa však rozoznať, či patríme k zástupu nešťastníkov, ...(celý článok)

Ladislav Cichý, farár
20.02.2010

Počas tohto pôstneho obdobia vám chceme, bratia a sestry, postupne počas pôstnych nedelí ponúknuť myšlienky z kázní sv. Jána M. Vianneya, ktorého máme v Roku kňazov pred očami ako...(celý článok)

Benedikt XVI. (Rozhovory str. 134-135)
20.02.2010

„Kňazstvo nie je vládou, ... i keď toto pokušenie existuje. Z evanjelia vieme, že Pán umýva učeníkom nohy a tým chce povedať: „Takto to s kňazstvom myslím. Ak sa Vám to nepáči...(celý článok)

Z knihy s. M. Faustyny Kowalskej: Denníček
20.02.2010


Keď celú moju dušu bolesť ovládne
a obzor sa zotmie ako noc,
a bolesťou je srdce zdrvené,
Ježišu ukrižovaný, ty si moja moc.

Keď sa v duši bôľom s...(celý článok)

teológ Aleš Opatrný
20.02.2010

Trpiaci človek potrebuje predovšetkým človeka...

Človeka načúvajúceho a chápajúceho, nie vševeda alebo skvelého humoristu. Nepotrebuje spravidla, aby mu jeho situáci...(celý článok)

Lívia Čekanová
20.02.2010

Prázdniny sa nemohli začať krajšie ako sústredením. Program bol veľmi pestrý. Rôzne hry, súťaže aj sánkovačka... Nechýbala ani rozprávka na dobrú noc, ktorú nám čítali naše ...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
20.02.2010

Milé deti,

aj v pôstnom období budeme sledovať naďalej kroky nášho afrického kamaráta, stále bližšie k Pánovi Ježišovi. A to isté máme robiť aj my cez pôst – chcie...(celý článok)

Veronika Zvijáková
13.02.2010

31. január nie je len posledným dňom prvého kalendárneho mesiaca, ale je to aj deň, kedy si celá saleziánska rodina pripomína smrť nášho dobrého dona Bosca, a zároveň jeho narodeni...(celý článok)

Mária Dobrovičová
13.02.2010

V dňoch 03. – 07. 02. 2010 sa 11 saleziánov spolupracovníkov z nášho sabinovského strediska zúčastnilo duchovných cvičení v Dome Mamy Margity v Drienici. Náš vzor, ktorý nám pon...(celý článok)

Mária Dobrovičová
13.02.2010

Inšpirovaní výzvou Svätého Otca Jána Pavla II.: „...aby sa každoročne vo všetkých krajinách slávil Deň života“ (Encyklika Evangelium Vitae), saleziáni spolupracovníci v...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
13.02.2010

Páter Augustín a náš malý kamarát sa vydali na dlhú cestu za biskupom. Keď sa v jeden večer utáborili, Páter Augustín pri obhliadke okolia našiel v lese v bezvedomí ležať ťažko ...(celý článok)

Jana Ptaková
13.02.2010

Hádam si už nevieme ani predstaviť fašiangy bez tradičného detského karnevalu v našej farnosti. Veď tento čas je ako stvorený pre zábavu, radosť, detský smiech a, samozrejme, kopec ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk