ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Margita Kiktavá
15.06.2009

Stojím (výstižnejšie povedané, v duchu kľačím) na Cova da Iria, bývalom rozsiahlom pozemku Luciiných rodičov. Tu kdesi sa Lucia s Hyacintou a Františkom hrali, tu „vynašli“, a...(celý článok)

Violette
15.06.2009

Kedysi dávno sa Boh rozhodol, že stvorí človeka. Vskutku odvážny a riskantný ťah, ak vezmeme do úvahy ľudskú prirodzenosť. Spočiatku to všetko vyzeralo ideálne. Človek a Bo...(celý článok)

15.06.2009

Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa a detský spevácky zbor Cantabile pozývajú rodičov, priateľov a známych na koncert pod názvom

Všetko, čo mám, dal mi P...(celý článok)

Hana Šimčíková
15.06.2009

Kam? Izrael-Egypt

Presnejšie: pobytovo-poznávací pútnický zájazd s pobytom pri Stredozemnom, Mŕtvom a Červenom mori – Sinaj v cene

Prečo? ...(celý článok)

15.06.2009

Často v našom živote snívame o mnohých veciach. Vysnívali by sme pre seba či iných „modré z neba“ a niekedy ani nevidíme aké NEBO sa nám dáva v spôsobe eucharistického chl...(celý článok)

rodičia detí
15.06.2009

Uplynulý víkend sme prežívali nezabudnuteľné dni. Naším deťom bili srdiečka trochu rýchlejšie, boli plné očakávania prijatia Pána Ježiša v Eucharistii.

Chceme poďak...(celý článok)

webma(j)ster
10.06.2009

album : Jakubovany - Storočnica kaplnky sv. Jána Nepomuckého

adresa : http://farnostsabinov.sk/gallery/index.php?id=53

...(celý článok)
Milka Mišenčíková
07.06.2009

30.5. sme privítali vzácnu návštevu. Prišli medzi nás Lumen rodiny. Stretnutie sa začalo sv. omšou v kostolíku Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval don Ferdo Kubík a vdp. Marek ...(celý článok)

ACM
07.06.2009

Z príležitosti ukončenia Roka sv. Pavla sa uskutoční celodiecézne stretnutie mladých 27. júna 2009 (sobota) na amfiteátri v Raslaviciach. Program je od 09:00 – 18:00 hod. Sv. omšu o ...(celý článok)

vaša čitateľka
07.06.2009

Blíži sa šiesta ranná hodina. Z rádia znejú „Ranné chvály“ v podaní bohoslovcov z Badína. Nevysloviteľne krásne žalmy, to je čosi ako verše, ktoré mám rada. A keď ma tr...(celý článok)

Juraj Vrábel
07.06.2009

Ak si uvedomím, že Lurdy ročne navštívi až sedem miliónov ľudí z celého sveta, je na mieste otázka, prečo tam mnohí putujú aj za cenu veľkých obiet. Veď ak sa pútnici z východ...(celý článok)

Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa
07.06.2009

Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa a detský spevácky zbor Cantabile pozývajú rodičov, priateľov a známych na koncert pod názvom Všetko, čo mám, dal mi Pán......(celý článok)

T.M.
07.06.2009

Pane môj, chcem Ti dnes povedať srdcom malého dieťaťa, že len v Tebe nachádzam pravú radosť.

Radosť z Tvojej prítomnosti, radosť z Tvojej blízkosti, radosť, ktorá napĺ...(celý článok)

žiaci a zamestnanci školy
07.06.2009

Nezadržateľne sa blíži záver školského roka a čas na vyhodnotenie a ocenenie práce žiakov počas neho. Príležitosťou k tomu bude sviatočný deň 11. 6. 2009 – Deň otvorených dv...(celý článok)

30.05.2009

Program pre prvoprijímajúce deti.

Fotografie z 1. sv. prijímanie 24.5.2009.

...(celý článok)

Iveta Reváková
30.05.2009

Aj keď už pomaly doznievajú, predsa by som rada pripomenula výnimočné chvíle v Jakubovanoch 16. mája 2009. Tak teda spomínajme ...

Na tento dlho očakávaný deň nám úžas...(celý článok)

Ján a Katarína Solárovci
30.05.2009

Za chvíľu to bude rok, čo sme sa spolu s Katarínou rozhodli prijať pozvanie na Stretnutie Kána. Už príchod do areálu kaštieľa v Bijacovciach v letné nedeľné popoludnie bol pre n...(celý článok)

T.M.
30.05.2009

Pane môj, chcem Ti dnes povedať srdcom malého dieťaťa, že len v Tebe nachádzam pravú radosť.

Radosť z Tvojej prítomnosti, radosť z Tvojej blízkosti, radosť, ktorá nap...(celý článok)

Jana Ptaková
30.05.2009

Milí rodičia, aj tohto roku chceme spríjemniť vašim ratolestiam prázdniny. Preto sme sa my, sabinovskí eRkári, rozhodli zorganizovať letný tábor pre deti od 6 do 14 rokov, ktorý im za...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk