ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Lucia Mihoková
01.05.2010

Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa...(celý článok)

Hana Šimčíková, koordinátor projektu
01.05.2010

Počas Veľkonočnej vigílie sme s veľkou radosťou boli svedkami krstu dvoch mladých dievčat z Turkmenistanu, ktoré sú na štúdiách v rakúskom Gamingu na katolíckej univerzite. Ako krs...(celý článok)

Lucia Kužmová
01.05.2010

Ako to už býva zvykom, tak aj tento rok na nedeľu Dobrého pastiera 25. apríla 2010 sme sa vybrali do Košíc na Deň otvorených dverí do kňazského seminára sv. Karola Boromejského a na...(celý článok)

Peter Cehelský (CZŠ)
01.05.2010

Pondelkové ráno sa v našej škole začína obyčajne svätou omšou. Prítomní žiaci z 9.B prosili o niečo viac ako inokedy. Barbora Lažová, žiačka 9.B, si v tento deň trúfla prekona...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
01.05.2010

Milé deti,

príbeh pokračuje. Kvôli búrke musia naši priatelia prenocovať v neďalekej nemocnici. George/Manolin vidí starostlivosť lekárov o chorých a pripomína mu to staros...(celý článok)

Mgr. Lucia Mihoková
24.04.2010

V živote každého človeka sa odohrajú udalosti, na ktoré spomíname s láskou, ktoré si chceme uchovať čo najdlhšie v pamäti. Na druhej strane sú tie, ktoré sú nám nemilé a nedoká...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
24.04.2010

Milé deti,

naši cestovatelia pokračujú ďalej. Letia ponad horu Sinaj, kde Boh povolal Mojžiša, aby mu dal Desatoro Božích prikázaní.

Ďalej chcú letieť do Jeruzal...(celý článok)

Milan Supek, kaplán
24.04.2010

Vo farskom liste zo 7. marca 2010 sa žiaci našej cirkevnej školy s nami podelili o veľkú radosť z úspechu na celoslovenskej robotickej súťaži ROBOCUP, kde získali striebornú medailu a...(celý článok)

Mgr. Martin Macej (CZŠ)
24.04.2010
foto

Dňa 12.4.2010 sme sa navždy rozlúčili s naším drahým spolužiakom
Dominikom Mervom....(celý článok)

Viera K.
19.04.2010

Výzva k roku kňazov ma podnietila k zamysleniu sa nad tým, čo pre mňa znamenali kňazi v mojom živote...

Ako prvý mi zišiel na um kňaz, ktorého si ako prvého pamätám. Nie t...(celý článok)

Jana Ptaková
17.04.2010

„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ (Mk 10, 17). Túto otázku si v sobotu, 10. apríla položilo vyše 3000 mladých ľudí na Arcidiecéznom stretnutí mlá...(celý článok)

Mgr. Juliána Ondášová
17.04.2010

12. marca sme v našej škole opäť zorganizovali ČITATEĽSKÝ MARATÓN. Už skoro ráno sme začali s prípravami: výberom rôznych kníh, úpravou knižnice, prípravou sladkých odmi...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
17.04.2010

Milé deti,

v našej dedine nastáva zmena. Páter Augustín musí odísť a nahradí ho Páter Karol. S ním odchádza aj náš kamarát, ktorý ide za svojím snom – chce sa stať k...(celý článok)

Juraj Gabzdil
10.04.2010

Aj tento rok sa nám podarilo prežiť Veľkú noc priamo v srdci Ríma. Hneď po príchode vo večerných hodinách sme sa vybrali do Vatikánu vychutnať si pokojnú atmosféru, ktorú tento š...(celý článok)

Jozef Kovalík (CZŠ)
10.04.2010

31.marec 2010, posledný deň v škole pred veľkonočnými prázdninami, sme využili na prípravu našich sŕdc a životov na sviatky smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Zišli sme sa v n...(celý článok)

Mgr.Eva Antolová (CZŠ)
10.04.2010

V čase jarných prázdnin sa pod vedením otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika uskutočnila tradičná púť učiteľov Košickej arcidiecézy. Tentoraz viedla po stopách sv. apoštola Pavla,...(celý článok)

Farská charita
10.04.2010

Dňa 16. mája 2010 o 15:00 hod. sa v športovej hale na Komenského ulici uskutoční modlitbové stretnutie KRB za chorých a trpiacich. Preto Vás prosíme o modlitby za toto stretnutie...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
10.04.2010

Milé deti,

nášho kamaráta sme ešte nechali oddýchnuť a priblížili sme si trochu obdobie, ktoré prežívame, teda Veľkonočné obdobie. Jednoduchým príkladom je vetvička zl...(celý článok)

10.04.2010

16. máj 2010 - 7. Veľkonočná nedeľa

  • Cirkevná ZŠ 3.B
  • ZŠ 17. novembra 3.B ...(celý článok)
04.04.2010
aleluja


Nech zmŕtvychvstalý Kristus
– víťaz nad smrťou –
vnesie do každého srdca
...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk