ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
nový diakon
08.08.2009

„...jednoduché veci sú najneobyčajnejšie a len mudrci im dokážu porozumieť.“, píše Paulo Coelho vo svojej knihe Alchymista. Keď mám prezradiť niečo o sebe takto v krátko...(celý článok)

Jana Ptaková
08.08.2009

V Sabinove už býva dobrým zvykom, že každé leto je pre deti pripravený letný tábor v spolupráci s eRkom a naším farským úradom. Rok čo rok sa z tejto spolupráce rodí zmyslupl...(celý článok)

Juraj Radačovský
08.08.2009

V dňoch 13. - 19.7.2009 prebiehal už 12. ročník celoslovenského miništrantského tábora TYMIÁN, ktorý pravidelne pripravuje Domka, Miništrantské hnutie a saleziáni. Tento rok sme sa s...(celý článok)

08.08.2009

Dávame do pozornosti  skvelú slovensko – francúzsku výstavu fotografií fotografa Pascala Le Doare (fr.) a svetoznámeho poľského fotografa Adama Bujaka, zobrazujúca kláštory v Escaladi...(celý článok)

v mene organizátorov Lucia Mihoková
08.08.2009

Tím „Návrat domov“ a spoločenstvo Dom Júdov Vás pozývajú na Deň zvelebenia - „Návrat Domov“, ktorý sa uskutoční 22. augusta 2009 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove....(celý článok)

webma(j)ster
21.07.2009

(ľavé menu) SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ > kňazi

článok : Farári v Sabinove

článok : ...(celý článok)

CZŠ Sabinov: „Veni, vidi, s Božou pomocou aj vici.“
19.07.2009

30. júl pre piatich sabinovských žiakov neznamenal vysvedčenie a prázdniny, ale veľkú výpravu do neznáma (Rakúsko), veľa práce, kus adrenalínu, kopec angličtiny a množstvo nových pr...(celý článok)

Margita Kiktavá
19.07.2009

Ako rada by som dnes s Rollandom odovzdala ďalej túto radostnú zvesť. No život sa neraz správa nevypočítateľne: ako často nedostaneš, po čom túžiš, aby ti odrazu dal nepýtané, ale...(celý článok)

Daniela Šoltészová 
19.07.2009

Do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove sme došli s menším oneskorením, čo sme nemali v pláne. Ako sa vraví: „Človek mieni, Pán Boh mení.“

Ešte pred sv. omšou sme ma...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
19.07.2009

Ako už mnohí iste viete, volám sa Matúš Imrich a pochádzam z Prešova, z farnosti Krista Kráľa na Sekčove. V tejto farnosti sa postupne formovala aj moja viera, a to najmä počas stre...(celý článok)

J. Vrábel, L. Cichý
10.07.2009

Po predchádzajúcich článkoch o pripravovanej stavbe nového organu a niekoľkých ukážkach, ako by mal vyzerať, vás chceme teraz informovať o tom, ako si predstavujeme financovanie toh...(celý článok)

Ema Šajgalová, 9 rokov
10.07.2009

Na konci školského roka som sa rozhodla stráviť noc bez rodičov, v kruhu kamarátov a animátorov na našej fare.

Na noci na fare som bola po prvýkrát. Animátori pre nás priprav...(celý článok)

10.07.2009

S teplým letným počasím sa opäť v našom kostole objavuje aj nevhodné oblečenie. Jednou z vecí, ktoré by človek mal vziať do úvahy pri obliekaní sa do kostola na svätú omšu, je...(celý článok)

webma(j)ster
09.07.2009

album : Púť - Lurdy 2009

adresa : http://farnostsabinov.sk/gallery/?id=54

...(celý článok)
Arcidiecézna charita v Košiciach
28.06.2009

Arcidiecézna charita v Košiciach príjme do pracovného pomeru zdravotnú sestru pre novovzniknutú ADOS – ku ( Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti) v Sabinove. Nástup je m...(celý článok)

28.06.2009

Milé deti :)

Saleziáni dona Bosca Vás pozývajú na  Saleziánsky prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.-14.8.2009. Cena tohto tábora je 15 eur.

Prihlásiť ...(celý článok)

z homílie košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča pri kňazskej vysviacke 20. 6. 2009
28.06.2009

Po Francúzskej revolúcii si Boh povolal za kňaza Jána Vianney, jednoduchého syna prostého sedliaka. Jeho cesta ku kňazstvu nebola ľahká a farnosť do ktorej ho poslal biskup bola maličk...(celý článok)

T.M.
28.06.2009

Pane náš, veľký si mocný si, všemohúci si, len Ty si hoden každej chvály...

Len Ty si hoden chvály za teplé slnko, mesiac, hviezdy jasné,

za spev vtákov i kvety kr...(celý článok)

28.06.2009

Premýšľali ste už niekedy o Petrovi ako o odporcovi na základe výhrady vo svedomí? Stal sa ním totiž vtedy, keď odmietol plniť nariadenie židovskej veľrady. Keď mu veľkňaz pripomenu...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk