ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

17.10.2010

Už štvrtý rok prebieha celoslovenská kampaň „Boj proti hladu“, ktorú organizuje Vincentínska rodina na Slovensku (nasledovníci sv. Vincenta de Paul – tzv. lazaristi, vincentky, satm...(celý článok)

Pavol Michalka, SDB
17.10.2010

Milí veriaci!

Pred niekoľkými týždňami sme sa na vás obrátili s prosbou o finančnú pomoc pri zaplatení prác za zateplenie nášho domu. S Božou pomocou a vašou štedrou p...(celý článok)

17.10.2010

Aj v tomto roku chce Arcidiecézne centrum mládeže v Prešove (ACM) otvoriť ďalší ročník Arcidiecéznej animátorskej školy (ADAŠ). Tá je určená pre záujemcov od 16 rokov (nie len p...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
17.10.2010

Naposledy sme si rozprávali o ružencovej Panne Márii a zamýšľali sme sa nad udalosťami z jej života a zo života jej syna. Každý z nás má doma fotoalbum s fotkami z dôležitých udal...(celý článok)

Eva Burgrová
17.10.2010

Pripomínam všetkým, že uzávierka fotosúťaže sa blíži. Prosím, do 24.10.2010 doneste svoje práce v obálke do kancelárie farského úradu alebo osobne Eve Burgrovej.

Bližš...(celý článok)

10.10.2010

Svetlo sveta som uzrel večer pred sviatkom Nepoškvrneného Počatia P. Márie vo farskej obci Zbudské Dlhé, kým dvaja predo mnou behali po školskom dvore... Farár deň po sviatočnom dni m...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
09.10.2010

Na poslednej detskej sv. omši sme si rozprávali o správnom používaní svojho zraku – hlavne toho vnútorného. Učili sme sa, ako správne pozerať na svet okolo nás, aby sme neboli slep...(celý článok)

09.10.2010

Samotnej súťaže sa v kategórii Tanec robotov zúčastnilo 34 tímov z celého sveta a naši chlapci postúpili do finále medzi 14 najlepších. Museli zabojovať v dvoch oblastiach: intervi...(celý článok)

Za tím FLL na CZŠ Eva Homzová
09.10.2010

V minulom čísle farského listu sme Vás informovali o medzinárodnom projekte FLL (First Lego League), s ktorým súvisel aj náš výskum na Dni srdca. Teraz by sme Vás chceli poprosiť o po...(celý článok)

Eva Voskárová
03.10.2010

Sloboda – problém človeka od stvorenia sveta, dnes i dovtedy, kým bude na svete. Dnes ešte väčší ako bol v minulosti, lebo horizonty slobody sú vzdialenejšie a človek si mysl...(celý článok)

03.10.2010

Projekt 72 hodín bez kompromisu sa skladá zo 72-hodinového dobrovoľníckeho maratónu, tisícov detí a mladých ľudí, mimovládnych organizácií a neformálnych skupín, ktoré podporujú...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
02.10.2010

Naposledy sme znovu odkrývali to, čo je ukryté a čo nemožno vidieť obyčajnými očami. Hľadali sme ukryté poklady – skryté hodnoty, ktoré vidieť iba očami srdca. Tak, ako je láska...(celý článok)

Ing. Vargovčíková Terézia
02.10.2010

Organizáciu súťaže zvládli Singapurčania precízne. Občas nás ale dôsledné dodržiavanie množstva pravidiel už prestávalo baviť... Organizátori udržiavali celý deň žiakov z dos...(celý článok)

Mgr. Peter Cehelský
02.10.2010

Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zapojili do medzinárodného súťažného projektu First Lego League (prvá lego-liga). Témou projektu v tomto roku je „TELO VPRED“. Tímy skúmajú...(celý článok)

Mons. Vendelín Pleva, riaditeľ SSV (článok je prevzatý z katolických novín, krátené)
25.09.2010

14. septembra uplynulo 140 rokov od okamihu, keď začal pracovať náš Spolok svätého Vojtecha.V Trnave sa zišli veriaci aj kňazi z celého okolia, aby slávili bohoslužbu a kde sa uskuto...(celý článok)

komunita saleziánskych duchovných otcov
19.09.2010

Určite ste postrehli, že od tohto leta sa do Sabinova na Puškinovu 9 vrátili otcovia saleziáni. Náš dom, v ktorom bývame, potrebuje zateplenie a celkovú úpravu fasády. Nie však v prvo...(celý článok)

Monika
19.09.2010

Zobudila som sa a pozrela von oknom. Hmm, tak dnes z toho asi nič nebude a prejdeme na mokrý variant... No kým som došla na stanicu, s počasím sa zmenila aj moja mienka. Slniečko nám poma...(celý článok)

CZŠ
19.09.2010

Kvôli horúčavám sme sa veľmi nevyspali. Pochopili sme tiež, že ani jedlo tu nebude také chutné ako doma... :(... ale o tom je predsa dobrodružstvo... :) Nedočkavo sme vyrazili na prvú...(celý článok)

19.09.2010

„Kto pracuje lenivou rukou, chudobnie, naproti tomu ruka pracovitých obohacuje.“ (Prís 10,4)

Pred niekoľkými rokmi istý farmár na pobreží Atlantického oceánu nemohol nájs...(celý článok)

19.09.2010

V brušku boli raz tri embryá... Jeden z nich bol malý veriaci, druhý malý pochybovač a tretí bol malý skeptik. Malý pochybovač sa pýta: Veríte vlastne na život po pôrode?

...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk