ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Martin Molčan, CZŠ 8.A
30.01.2010

Vedeli ste, ako sa postupne vyvíjala a učiteľským úradom Cirkvi potvrdzovala úcta k Panne Márii?

„Posvietili“ sme si na to s našimi ôsmakmi a tu sú naše zistenia:

<...(celý článok)
Matúš Imrich, kaplán
30.01.2010

Milé deti,

Pátra Augustína biskup v liste požiadal, aby sa na krátky čas vrátil späť. Najprv však chce deti pripraviť na prvé sväté prijímanie. Začal im teda hovoriť o ...(celý článok)

23.01.2010

Ježiš mal priam röntgenový pohľad. Videl až na dno sŕdc ľudí, ktorí za ním prišli a prosili o uzdravenie a pomoc. V evanjeliu Ježiš dokazuje, že rovnako pozná aj srdcia tých, kto...(celý článok)

Bc. Antónia Vojtková (CZŠ)
23.01.2010

Po vianočnej prestávke pokračujeme v predstavovaní voliteľných predmetov. Výtvarné spracovanie materiálu nadväzuje na povinný predmet výtvarná výchova, kde sa žiaci oboznamujú s t...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
23.01.2010

Milé deti,

stádo slonov sa na veľké prekvapenie všetkých podarilo odohnať až nášmu malému kamarátovi. Náčelník ďakuje malému hrdinovi a je si istý, že sa z neho stane...(celý článok)

23.01.2010
„Má dnes zmysel stať sa kňazom, rozsievačom slova?... Nie je všetko už prekonané? Čo nevidíte, ako sa to všetko pomaly, ale isto rozpadáva? Bojujete vopred prehratý boj!“

Sku...(celý článok)

17.01.2010

Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku: - Je všetko čo existuje stvorené Bohom?

Jeden zo študentov nesmelo odpovedal: - Áno je to stvorené Bohom.

- ...(celý článok)

Jozef Kohut, kaplán UPC Košice
17.01.2010

Veľmi rád si spomínam na 28. september 2008. Bola nedeľa, celý deň svietilo slnko a ja som sa vrátil do Sabinova. Spolu s duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Košic...(celý článok)

podľa knihy: L. Gonzaga da Fonseca – Fatima, Mária hovorí svetu
17.01.2010

10. decembra 1925 sa Lucii zjavila presvätá Panna a po jej boku sa v žiarivom oblaku vznášalo Dieťa. Panna Mária jej ukázala Srdce ovinuté tŕňmi, ktoré držala v ruke. Dieťa povedalo...(celý článok)

17.01.2010

1. Ruženec milovali nespočetní svätí a odporúča ju aj Učiteľský úrad Cirkvi, ale napriek mariánskemu charakteru je ruženec kristocentrickou modlitbou, je akoby súhrnom celého evanj...(celý článok)

Ing. Mgr. Jozef Kovalík (CZŠ)
17.01.2010

Čo to je? No, je to taký zaujímavý projekt Katolíckych novín pri príležitosti 160 rokov ich existencie. Je spojený s putovnou interaktívnou výstavou, pomocou ktorej sa deti oboznamuj...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
17.01.2010

Milé deti,

po prázdninách je najvyšší čas pokračovať v našom africkom príbehu. Do dediny prišla z veľkej diaľky veľká debna. Všetci sú zvedaví, čo v nej je, ale zati...(celý článok)

Štefan Talarovič
09.01.2010

Prezentácia Misií v Afrike sa uskutoční v piatok 15. januára 2010 po večernej sv. omši (cca 19:15h) v kostole.

Srdečne všetkých pozývame!

...(celý článok)
Anna & Marcel
09.01.2010


Po ceste prašnej, kamenistej,
krok za krokom,
nevediac ako,
míňam minulosť za mnou.


Lúče slnečné podopierajú mi tieň,
vzduch vonia slob...(celý článok)

Eva Burgrová
09.01.2010

Práve sme vstúpili druhou nohou do nového roka. Prečo druhou? Nuž, zabudli ste, že prvou sme do neho vkročili už v prvú adventnú nedeľu? My máme dva Nové roky, dve ponuky. Ich symbol...(celý článok)

Ľudmila Hajduková
09.01.2010

Dňa 28. 12. 2009 o 14. hodine sa konalo slávnostné otvorenie Charitného centra na Ulici 17. novembra č. 8 v Sabinove.

Príhovorom privítala prítomných hostí pani Katarína Ši...(celý článok)

Gabriela Križanová
09.01.2010

... vznikne super akcia. 26. decembra sa konala štefanská zábava. Ako správni saleziáni sme sa zhromaždili 19:05 a spoločnou modlitbou začali večer. Pri prvom tanečnom kole to vyzeralo ...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
09.01.2010

Milé deti,

prázdniny vám končia, končí sa aj vianočné obdobie, ale náš príbeh, ako iste viete, sa neskončil. Práve naopak, náš kamarát George/Manolin nám chce rozpráva...(celý článok)

02.01.2010
foto

Milí priatelia, dovoľte nám,
aby sme Vám do ďalšieho roka
čo najúprimnejšie z...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk