ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Milan Supek
20.03.2010

Kvetná nedeľa sa už 24 rokov v Cirkvi slávi ako Svetový deň mládeže. Jej cieľom je pozývať mladých kresťanov k hlbšiemu spojeniu s Ježišom Kristom. Ján Pavol II., ktorý prinieso...(celý článok)

Jana Ptaková
20.03.2010

Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chceme šíriť úctu k životu od jeho počatia až po prirodzen...(celý článok)

Jana Ptaková
20.03.2010

Evelyn a Abdie! Dve zaujímavé mená dvoch pozoruhodných ľudí, ktoré nám ešte minulý týždeň nič nevraveli. Teraz však už vieme povedať, že Evelyn a Abdie sú dvaja Afričania, kto...(celý článok)

20.03.2010
peticia

Svoj hlas v prospech petície môžete odovzdať aj na web stránke changenet:

...(celý článok)

o. ThDr. Peter Borza, PhD., správca farnosti
20.03.2010
foto


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ ĽUTINA

Ľutina 133, 082 57 Ľutina
Tel. +421/51/4596 2...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
20.03.2010

Milé deti,

deti v dedine sa ďalej stretávajú na modlitbách so sestričkami. Avšak mladý chlapec Keza sa nemodlí rád. Všimne si to aj nový čarodejník, ktorý sa priblížil ...(celý článok)

Benedikt XVI.
19.03.2010

„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ (Mk 10, 17)

Drahí priatelia,

na tento rok pripadá 25. výročie ustanovenia ...(celý článok)

sv. Ján Mária Vianney
13.03.2010

Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy. (Sk 3, 19)

Je to veľká úbohosť a pokorenie, že sme boli počatí v dedičnom hriechu, že prichád...(celý článok)

Veronika Zvijáková
13.03.2010

Bohatstvo kresťanstva, Mladí a ich vyzrievanie, Kultúra a umenie výchovy, Stretanie sa s človekom, Animácia skupín, Príprava stretnutí a itinerárov. Toto sú témy, ktoré sprevádzajú...(celý článok)

Eva Burgrová
13.03.2010

V Roku kresťanskej kultúry vyhlasujeme amatérsku fotografickú súťaž na témy:

Mgr. Andrea Škripková (CZŠ)
13.03.2010

Fijú, fijú..., sniežik poletuje, zima tu ešte trochu medzi nami zostane. No čoskoro už nás jar navštívi a slniečko teplejšími lúčmi pozdraví. Posledné zvyšky snehu sa roztopia. N...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
13.03.2010

Milé deti,

vo väzenskej cele nebol George/Manolin sám. Boli tam ďalší chlapci ako on. Bol prekvapený, keď zistil, že všetci sú kresťania tak ako on. Jeden z nich je však ve...(celý článok)

sv. Ján Mária Vianney
06.03.2010

Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Lk 18, 14)

Spasiteľ nám nemohol jasnejšie a presnejšie ukázať, ako veľmi mus...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva – OZ Samaritán
06.03.2010

Členovia FCH vyhlasujú veľkonočnú zbierku trvanlivých potravín a stravných lístkov.

Keďže pribúda chudobných rodín aj rodín vo veľkej núdzi (nemajú ani vodu či elek...(celý článok)

ThDr. Peter Borza, PhD., správca farnosti Ľutina
06.03.2010

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri obnove jedinej gréckokatolíckej Baziliky minor na Slovensku v Ľutine. Dielo obnovy prebieha od roku 2006, keď bola vymenená strecha a v rokoch 2007 ...(celý článok)

Terka Vargovčíková (CZŠ)
06.03.2010

Na stanici v Kysaku všetci svorne počítame sekundy, držíme palce a naťahujeme uši. Švédsko - Slovensko 3:4 ! Budeme bojovať o medaily! Veľká radosť nás spája s nedávno ešte ce...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
06.03.2010

Milé deti,

náš kamarát sa vydal spolu so svojím birmovným otcom Aloisom na prehliadku mesta. V dave Alois spoznal jedného z mužov, ktorí prepadli ich dedinu, a tak sa rozbehol ...(celý článok)

sv. Ján Mária Vianney
28.02.2010

Dnes by som vás chcel povzbudiť k častej a dobrej modlitbe, veď Spasiteľ nám nielen dovoľuje modliť sa k Bohu – dokonca prikazuje a prosí nás o to. „Veru, veru, hovorím vám: Ak bu...(celý článok)

Eva Burgrová
27.02.2010

Dňa 4.3.2010 (štvrtok) o 17.00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom centre na Korze vernisáž výstavy obrazov Andrey Spišakovej. Ak si spomínate, časť jej tvorby sme mohli vidie...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
27.02.2010

Milé deti,

naši priatelia dorazili do mesta, v ktorom sídlil biskup. George/Manolin sa na neho už veľmi teší. Aj biskup sa veľmi potešil, keď videl malého černoška, ktorý ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk