ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Saleziánski mladí
15.10.2011

Saleziánski mladí pozývajú všetky deti na Jesenné hry, ktoré budú už túto nedeľu – 16.10. Spoločne sa stretneme pri saleziánskom stredisku o 14:00 hod. Nezabudnite sa teplo a šp...(celý článok)

Ladislav Cichý
08.10.2011

V tomto týždni bola podpísaná zmluva na výrobu nového organu a súčasne tento mesiac začala organárska firma BIES pracovať na jeho výrobe. Ešte začiatkom septembra som sa bol osobne ...(celý článok)

Maja Mervová
08.10.2011

V minulých číslach farského listu ste sa dozvedeli niečo o stretkách a eRku. Teraz by sme to radi spojili. V stredu 12. októbra po detskej svätej omši sa uskutoční videoprezentácia o ...(celý článok)

Majka
08.10.2011
logo

Posledný víkend strávený v Madride bol pre nás pútnikov veľkým vyvrcholením, keďže sme mali stráviť noc pod holým nebom a zúčastniť sa na sv. omši, ktorú celebroval pápež Benedikt XVI. ...(celý článok)

Monika
08.10.2011

My, mladí, sme sa rozhodli, že by sme sa radi spolu s pánom kaplánom Matúšom obnovili na duchu a strávili nejaký ten čas spoločne. Tak sme zašli od 30.9. – 2.10. na starú faru do kr...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
08.10.2011

Milé deti! Začali sme mesiac október. Je to ružencový mesiac, mesiac Panny Márie. Spolu sa máme zamýšľať pri modlitbe sv. ruženca nad udalosťami zo života Panny Márie a Pána Ježi...(celý článok)

Mgr. Jana Kivaderová
02.10.2011

Poslaním CHSC je poskytovať predovšetkým sociálne poradenstvo a prevenciu:

  • rodinám v krízovej životnej situácii
  • občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ...(celý článok)
A. Radačovská, Ľ. Hajduková
02.10.2011

Od septembra sú opäť otvorené dvere pre činnosti detí s rôznym zdravotným postihnutím (na vozíčku, s Downovým syndrómom, po detskej obrne...). Sú pripravené tvorivé dielne (hry, l...(celý článok)

Ladislav Cichý, Matúš Imrich
02.10.2011

Milí rodičia, vaše dieťa je v tomto školskom roku žiakom tretieho ročníka základnej školy, a keďže ste ho prihlásili na hodiny rímskokatolíckeho náboženstva, predpokladáme, že ...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
02.10.2011

Milé deti! Od budúcej stredy máme pre vás novinku. Keďže streda je naším dňom a máme detskú sv. omšu, v prvopiatkovom týždni budeme mať aj detskú kajúcu pobožnosť spojenú so s...(celý článok)

Blonďačik :)
02.10.2011
logo

... do Madridu sme dorazili v utorok (16.8) skoro ráno o 5:00. Španieli nás ubytovali v telocvični, ktorá sa nachádzala v areáli základnej školy, kde sme aj dostali balíčky pútnika....(celý článok)

02.10.2011

Svätá omša v prvý štvrtok v mesiaci bude spojená s modlitbou Vešpier. Vešpery sú jednou z častí Liturgie hodín tzv. Breviára. Liturgia hodín je verejná modlitba Cirkv...(celý článok)

Jana Ptaková
24.09.2011

Čo sú vlastne tie stretká? Sú pre deti niečím užitočné? Naučia ich niečo?

Možno si v poslednej dobe kladiete tieto otázky, keďže zo všetkých strán počuť o ponukác...(celý článok)

Matúš Novák
24.09.2011
logo

Skôr, ako sa v našom rozprávaní presunieme do Madridu, chcel by som sa ešte v krátkosti zmieniť o oslavách sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ako sme ich mali možnosť zažiť v meste Elche. ...(celý článok)

Ladislav Cichý
24.09.2011

Ako ste si iste všimli, v tomto týždni sa začali práce na oprave strechy nášho farského kostola. Firma, ktorá má oprávnenie na výškové práce, postupne opraví posunuté a poškoden...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
24.09.2011

Milé deti! Pamätáte sa ešte, čo bolo vašou úlohou v predchádzajúcom týždni? Utiekať sa k našej Nebeskej patrónke Panne Márii a modliť sa k svätému krížu, nie je pre vás, dúf...(celý článok)

Lukáš Molčan
18.09.2011
logo

Vo štvrtok 11.8. sme v dopoludňajších hodinách docestovali do Elche. Toto mesto patrí do arcidiecézy Alicante. ...(celý článok)

Jana Ptaková
18.09.2011

Určite mi nikto nebude oponovať, ak poviem, že deti sú pre rodičov jedným z najvzácnejších darov, ktoré dostali od Boha. Preto sa o ne s láskou staráte a vychovávate v súlade s tým...(celý článok)

18.09.2011

Saleziánski animátori sa Ťa pýtajú: „Máš chuť chodiť na stretká tento školský rok?“

Ty: „Áno, no ja som k Vám na stretká ešte nechodil a neviem, čo ...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
18.09.2011

Milé deti! Naposledy sme si rozprávali o pravidlách. Tak ako v živote platia určité pravidlá napr. cestnej premávky, slovenského pravopisu, pre kresťana je to 10 Božích prikázaní. M...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk