ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Ľ. Hajduková
25.02.2012

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán prosia všetkých o podporu príspevkom 2 % zo zaplatených daní, ktoré občianske združenie Samaritán použije na pomoc rodiná...(celý článok)

Rev. Craig Gates, Jackson, MS, "WHAT TO GIVE UP FOR LENT"
25.02.2012

VZDAJ SA šomrania. Za všetko vzdávaj vďaky. Šomranie a sťažovanie si nepatrí do výbavy kresťana.

VZDAJ SA 15 minút ranného leňošenia v posteli. Využi tento čas na hl...(celý článok)

Mgr. Mária Fekiačová
18.02.2012

Ponuka pomoci

Od 20. februára 2012 bude v našej farnosti v priestoroch fary zriadená psychoterapeutická poradňa, ktorá bude bezplatne ponúkať individuálnu terapiu a poradenst...(celý článok)

Annamária Smetanková, Cirkevná ZŠ, VII. A
18.02.2012

Dňa 1.2.2012 sa naša trieda 7.A spolu s pani učiteľkou Mačekovou zúčastnila exkurzie na Prešovskej univerzite v Prešove. Po príchode na vlakovú stanicu v Orkucanoch sme nastúpili na v...(celý článok)

Terka Vargovčíková
12.02.2012

Určite poznáte rozprávky o hlúpom Janovi. Jedna z nich mi však pripadala úplne od veci. Hlúpy Jano na rady rôznych ziskuchtivcov postupne menil hrudu zlata za koňa, koňa za teliatko, ...(celý článok)

Mima, Janka, Lenka, Táňa, Anička, Matúš, Miloš, Filip
04.02.2012

Od jesene roku 2011 každá streda znamená pre nás – osemčlennú skupinku birmovancov, zároveň aj spolužiakov a kamarátov, niečo výnimočné. V saleziánskom stredisku sa totiž stret...(celý článok)

Vďačné mamičky
04.02.2012

Nadišiel vysnívaný deň, 27. január a mamičky so svojimi detičkami mohli ísť do Domu mamy Margity v Drienici. Mamičky trochu s obavami, ale deťom od zvedavosti a radosti žiarili očká...(celý článok)

Spoločenstvo Dom Júdov
04.02.2012

Ako mladí ľudia chceme využiť všetky možnosti, ktoré nám život ponúka. Chceme si život užiť naplno a vychutnávať z neho každý okamih. Na druhej strane máme aj mnoho starostí, k...(celý článok)

Zo stránky 40dni.tvojavec.sk spracoval Miroslav Novák, ZKSM
04.02.2012

Nepovieme Vám, koho máte voliť, ani kam povedie cesta našej krajiny po voľbách, ale veríme, že Boh túži mať aj v politike spravodlivých a čestných ľudí.

Dňa 30....(celý článok)

Bartolomej Leško
04.02.2012

14.decembra 2011 uplynul rok , čo sa v našej farnosti raz v týždni/každý utorok o 19:15 hod. na fare stretávajú otcovia pri spoločnej modlitbe otcov. V tomto časopise už bolo vysvetlen...(celý článok)

Ladislav Cichý
04.02.2012

Po piatich rokoch končí našej farskej ekonomickej rade (FER) aj kostolným radám na filiálkach prvé funkčné obdobie. Podľa stanov pre farské ekonomické rady má farár požiada...(celý článok)

prof. Tadeusz Zasepa, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
28.01.2012

Prorocká úloha katolíckych univerzít

V dejinách vyvoleného národa sa s výnimočnou úctou spomínajú proroci, ktorí počas svojho života bývali prenasledovaní a obyčajne...(celý článok)

Saleziánska rodina
28.01.2012

Saleziánska rodina pozýva všetkých malých, mladých a, v neposlednom rade, aj skôr narodených na Don Bosco Show s názvom „Sníval sa mi sen...“. Začíname dnes (v nedeľu 29.1...(celý článok)

Zuzana Matisovská
28.01.2012

Vráskavý muž sediaci vo svojom veľkom mäkkom kresle, tesne pri okne malej rohovej kaviarne, popíjajúci silne voňajúci ovocný čaj. Vždy, keď pomaly vdýchne jeho vôňu, spomenie si n...(celý článok)

21.01.2012

Kto by nemal rád príbeh o Dávidovi, statočnom pastierovi, ktorý porazil obra Goliáša prakom? Obdivujeme zručnosť, s akou Dávid narábal so svojou malou zbraňou, ale omnoho udivujúcej...(celý článok)

animátorky detí
21.01.2012

Pozvané boli všetky prvoprijímajúce deti aj s rodičmi. Prekvapujúco aj niekto naozaj prišiel a trojboj sme nemuseli zrušiť ako pripravované zimné hry. Traja tretiaci nabrali odvahu a o...(celý článok)

Spoločenstvo Dom Júdov
21.01.2012

Modlitba chvál je to, čo Bohu patrí od vekov. V živote nachádzame mnohé veci, za ktoré chceme Boha chváliť, za veci, ktoré pre nás každodenne robí, ale nie len preto. Modlitba chvál...(celý článok)

Saleziáni dona Bosca
21.01.2012

Blíži sa sviatok sv. Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže, ktorý budeme sláviť v utorok 31. januára.

Srdečne Vás pozývame na spoločné slávenie tohto sviatku.

S...(celý článok)

Katarína Šimčíková, Viera Melkovičová, Ľudmila Hajduková
14.01.2012

Členovia FCH a OZ Samaritán v roku 2011 uskutočnili tieto akcie:

  • Pomoc bezdomovcom v zimných mesiacoch – potravinová aj s ošatením
  • Veľkonočná...(celý článok)
Riaditeľstvo CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
14.01.2012

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka CZŠ na školský rok 2012/13 sa uskutoč...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk