ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Dominika Jurková
18.06.2011

Pozývame všetky dievčatá od 4. do 9. ročníka na Noc s Laurou, ktorá sa uskutoční z 24. na 25. júna v saleziánskom stredisku. Čaká na vás skvelý program a nezabudnute...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
18.06.2011

Milé deti. Pred nami je nedeľa Najsvätejšej Trojice. Práve vtedy si pripomíname toto veľké tajomstvo našej viery. Veríme v jedného Boha, ktorý je zároveň v troch osobách. Stále, k...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
11.06.2011

Veľmi často môžeme počúvať a čítať o dôležitosti mladých ľudí a ich úlohy v ľudskej spoločnosti. Je to pochopiteľné, veď mladí ľudia predstavujú pre akékoľvek spoločens...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
11.06.2011

11.6. - sobota

18:30 – Vigília Zoslania Ducha Sv. (služby majú mladí z rôznych spoločenstiev)

12.6. – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

20:00 – Cesta...(celý článok)

Rodičia prvoprijímajúcich detí z Orkucian
11.06.2011

Počas víkendu pred dvoma týždňami sme prežívali nezabudnuteľné dni. Našim deťom bili srdiečka trochu rýchlejšie – boli plné očakávania prijatia Pána v Eucharistii.

N...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
11.06.2011

Milé deti! Slávnosť 1. sv. prijímania je za nami a my sa tešíme, že môžeme Ježiška prijímať v Eucharistii. Tak, ako potrebujeme k svojmu životu chlieb, aby sme nezahynuli, takisto a...(celý článok)

04.06.2011

V Cirkvi existuje už veľmi dávna tradícia slávenia vigílií (lat. vigilia – bdenie) v predvečer významných sviatkov. Počet a forma slávených vigílií sa počas stáročí menili. D...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
04.06.2011

Milé deti! Pripomíname si Nanebovstúpenie Pána Ježiša a s touto skutočnosťou i to, že aj my raz budeme s Ježišom v nebi. Veď na to na svete sme, aby sme Boha poznali, milovali a raz k...(celý článok)

04.06.2011

„V teba, Pane, som dúfal; nebudem zahanbený naveky.“ Ž 71,1

V sobotu 28. mája 2011 sa uskutočnila rozlúčka s vdp. J. Naščákom vo farnosti, v ktorej pôsobil, v Kamenici nad Cirochou. Pohrebné obrady viedol a sv. omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup za účasti mnohých kňazov, hlavne spolužiakov a priateľov, ktorí ho poznali dlhé roky. Rovnako sa zúčastnilo množstvo domácich veriacich, ale tiež aj z farností, v ktorých predtým pôsobil.

...(celý článok)
28.05.2011

Narodil sa 14. septembra 1950 v Zemplínskych Hámroch pri Snine. Kňazskú vysviacku prijal 8. júna 1974 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Jankovciach, Sabinove, Prešove, Zborove, Sedliciac...(celý článok)

Koinonia Ján Krstiteľ
28.05.2011

Pozývame Vás na 3. ročník modlitbového stretnutia za chorých, ktoré v tomto roku organizuje Koinonia Ján Krstiteľ

...(celý článok)
Jozef Berta, kaplán
28.05.2011

Milé deti! Blíži sa termín 1. sv. prijímania a vy sa už istotne tešíte, že do svojho srdiečka prijmete Ježiška. Aj On sa už isto teší. V ten veľký deň sa stretnete celá rodina,...(celý článok)

Phil Bosmans
28.05.2011

Na každého volajú, každý je potrebný. Choď svojou cestou a nebuď malomyseľný, aj keď napriek svojmu nasadeniu sotva vidíš úspech. Mysli na to, že obdobie sejby nikdy nie je aj obdo...(celý článok)

26.05.2011
foto

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 25. mája 2011 v Kamenici nad Cirochou náhle zomrel

...(celý článok)
21.05.2011

Malí, veľkí, starí aj mladí, srdečne vás pozývame na Cestu svetla, ktorá sa uskutoční v piatok večer (27. mája) po večernej sv. omši v kostole, aby sme spoločne prežili, že Veľká noc neskončila Veľkonočnou nedeľou, ale že práve touto nedeľou sa všetko ešte len začalo. Ak ste zvedaví, ako sa ďalej odvíjal príbeh zmŕtvychvstalého Krista, príďte aj vy. Pripravili naši mladí.

...(celý článok)
Lucia Kužmová
21.05.2011

Písal sa deň 15. máj 2011, Nedeľa Dobrého pastiera. V tento sa už deň po piatykrát niekoľko „kúskov“ mladých z našej farnosti rozhodlo, že opäť túto nedeľu strávi v pr...(celý článok)

Spracovala Mária Svatová
21.05.2011

Misijná púť detí je medzi deťmi – vianočnými koledníkmi dosť známa. Tentoraz toto pekné podujatie pripadlo na sobotu 14. Mája. Misijná púť detí je príležitosťou oživovať vi...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
21.05.2011

Milé deti!

Majstrovstvá sveta v hokeji sa skončili – isto ste našim hokejistom držali prsty – a viete, ako to celé dopadlo. Vyhrali tie najlepšie tímy a naši hokejisti, ak...(celý článok)

21.05.2011

Srdečne Vás pozývame na prednášku DUCHOVNÝ BOJ, ktorá sa uskutoční vo veľkom kostole v Sabinove po večernej svätej omši dňa 26. 05. 2011 (štvrtok)

...(celý článok)
Eva Voskárová
15.05.2011

Aleluja! Aká úžasná správa! Mali by sme sa tešiť. Mali. Skutočnosťou je, že ako emauzskí učeníci smutní odchádzame do života a za nami smutne a ťahavo znie: „Radujme sa, ó kre...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk