ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Rudo, ASC
23.06.2012

Všedný deň ako iné. Iný je až na sklonku dňa. Večer je svätá omša a po nej kňaz, ako každý štvrtok, vystavuje Sviatosť Oltárnu. Sám Spasiteľ sa nám ukazuje. Všetci pokľaknú...(celý článok)

Saleziánski mladí
23.06.2012

Pozývame mladých našej farnosti na víkendovú pešiu púť Sabinov – Levoča v termíne od 6. do 8. júla 2012. Vykroč spolu s nami za Pannou Máriou a vypros potrebné milo...(celý článok)

OZ Samaritán
23.06.2012

Členovia skupín S2G Band, Kapucíni & Stanley, deti zo zboru Cantabile, aj naše deti s pantomímou „Stvorenie sveta“ sa už zjednotili na príprave benefičného koncertu TauDown. Príďte...(celý článok)

Mária Schindlerová
23.06.2012

Kliniku spoločnosti Plánované rodičovstvo – najväčšieho poskytovateľa „služieb reprodukčného zdravia ženám“ – v meste Texas obkolesuje plot. Má chrániť slobodu voľby týc...(celý článok)

eRko animátori
22.06.2012

Milé deti!

Srdečne Vás pozývame na „Noc na fare“ z piatku 29.6. na sobotu 30.6. Zapisovať sa môžete stále na hárok v sakristii do stredy (27.6.) večera. Stretneme sa v pia...(celý článok)

CZŠ
16.06.2012
CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove Vás srdečne pozýva na slávnosť 20.výročia vzniku školy dňa 21. júna 2012...(celý článok)
16.06.2012

Všetky deti (aj s rodičmi) po 1. svätom prijímaní pozývame v nedeľu 17. 6. 2012 o 17. 00 hod. na spoločné stretko s opekačkou do farskej záhrady pri Toryse.

Doneste si so seb...(celý článok)

Katka Janigová
16.06.2012

Tohtoročný Medzinárodný deň detí bol pre Sabinovčanov, hlavne tých menších, možno troška odlišný ako po minulé roky. My, animátori spoločenstiev, ako aj naši potenciálni nástu...(celý článok)

eRko animátori
16.06.2012

Milé deti!

Aj tento rok Vás srdečne pozývame prežiť nezabudnuteľnú „Noc na fare“ z piatku 29.6. na sobotu 30.6. Zapísať sa môžete na hárok v sakristii. Kvôli obmedzen...(celý článok)

16.06.2012

Keď som chodil spolu s bratmi pomáhať rehoľným sestrám do ústavu pre mentálne postihnutých, mal som problém dotýkať sa týchto ľudí, prejavovať im svoju lásku. Pri kúpaní som s...(celý článok)

OZ Samaritán
16.06.2012

Ochrana života je jednou z priorít kresťanstva, a to už od počatia. Hodnota ľudského života je nevyčísliteľná, ako to povedal aj bl. Ján Pavol II. „Ľudský život je vzácny, lebo...(celý článok)

Saleziánski mladí
16.06.2012

Saleziánski mladí zo Sabinova pozývajú deti a mládež, ktorí tohto roku ukončia 4. roč. až 9. roč. ZŠ, na letný chatový tábor. Uskutoční sa v termíne 22. – 27. júla v zaujíma...(celý článok)

Benedikt XVI.
10.06.2012

Drahí manželia, v prežívaní manželstva nedarujete iba nejakú vec alebo nejakú činnosť, ale celý svoj život. Vaša láska je plodnou predovšetkým pre vás samých, pretože chcete a ...(celý článok)

10.06.2012

štvrtok 14. 6.

Začína novéna – 9-dňová duchovná príprava na prijatie sviatosti birmovania, najprv pri sv. omši večer predstavením birmovancov a modlitbou novény na záv...(celý článok)

SKCH
10.06.2012

Slovenská katolícka charita (SKCH) aj tento rok organizuje podujatie „Daruj školské pomôcky“. Počas celého júna budú žiaci a študenti darovaním svojich použitých, no ...(celý článok)

10.06.2012

Všetky deti (aj s rodičmi), ktoré boli tento rok na 1. svätom prijímaní pozývame v nedeľu 17. 6. 2012 o 17. 00 hod. na spoločné stretko s opekačkou do farskej záhrady pri Toryse. Done...(celý článok)

03.06.2012

Program na pódiu v parku:

  • 12:30 – 13:00 dychovka

Deti deťom 13:00 – 15:00

Miroslav Novák
02.06.2012

Ako je to možné? Ako sa mi to podarilo? Nič špeciálne som urobiť nemusel, stačilo prísť na svätú omšu. Tykáme si s celebrantom pri každej svätej omši a často si to neuvedomujeme....(celý článok)

Saleziánska rodina
02.06.2012

Počas víkendu sa saleziánska rodina a sympatizanti saleziánskeho diela stretli na tradičnom pikniku osláv sviatku Márie Pomocnice kresťanov. Deti čakal program plný rôznych súťaží,...(celý článok)

Peter Novák, farár – dekan
26.05.2012
foto

Drahí Sabinovčania, pred nejakým časom sme si uvedomili, že tohtoročný máj nám prináša výročia pripomínajúce osobu sabinovského farára a dekana Antona Ďurčáka....(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk