ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
11.09.2010


Boh je cesta, ako prísť do neba
Boh je priateľ, ktorý nemyslí na seba
Boh je nádej, že nezostaneš úplne sám
Boh je láska a svoju náruč otvára pre nás dok...(celý článok)

OZ Samatritán a Farská charita Božieho milosrdenstva
04.09.2010

Je to chlieb hladného, ktorý u teba plesnivie,
oblečenie nahého, ktoré máš pod zámkom,
čižma bosého, ktorú ty nenosíš, ale ju máš,
peniaz chudobného...(celý článok)

Iveta Šoltysová
04.09.2010

Už koncom júna sa ochotní animátori začali stretávať pri príprave tábora, aby 10. augusta mohol „ozajstný“ šašo otvoriť brány Rozprávkova pod názvom Simsala Grim. Každý deň...(celý článok)

04.09.2010

Príprava na krst

Príprava na prijatie sviatosti krstu v našej farnosti sa skladá z dvoch stretnutí. Na prvé stretnutie o kresťanskej výchove pozývame všetkých rodičov...(celý článok)

04.09.2010

Aj v tomto školskom roku pozývame rodičov a deti na farskú prípravu pred prvým prijatím Eucharistie. Bude prebiehať formou stretnutí rodičov s kňazom a stretnutí detí s animátormi, ...(celý článok)

Saleziánski animátori
04.09.2010

Saleziánski animátori pozývajú všetky deti, ktoré majú záujem navštevovať stredisko aj počas školského roka, na MAXISTRETKO, ktoré sa uskutoční v nedeľu 5.9.2010 o 15:00 v sale...(celý článok)

Eva Voskárová
04.09.2010

Biblická katechéza dospelých začína svoj šesťnásty rok už tento týždeň 7. septembra (každý utorok po sv. omši večer na fare). Tešíme sa na vás a zároveň pozývame všetkých,...(celý článok)

Jozef Berta, kaplán
04.09.2010

Prázdniny sa skončili a my sme opäť v školách. Tento nový školský rok sme začali svätou omšou „Veni Sancte“ vo štvrtok, pričom sme prosili Pána Boha o požehnanie.

M...(celý článok)

29.08.2010

Niečo o tebe a ako si sa dostal k saleziánom:

Narodil som sa 6. 3. 1950 v Humennom. Pochádzam z jednoduchej veriacej rodiny. Mám troch mladších súrodencov – brata a dve...(celý článok)

Vika a Nika
29.08.2010

Saleziánski mladí aj tento rok pripravili pre deti letný prímestský tábor, ktorý prebiehal od 9. do 13. augusta a niesol sa v duchu hry JUMANJI.

V úvode tábora čarovné člov...(celý článok)

29.08.2010

Dňa 05. 09. 2010 o 14. 30 hod. sa v našom farskom kostole uskutoční duchovná obnova pre členov ružencového bratstva. Duchovne ju bude zabezpečovať páter Šimon Tyrol, dominikánsky kň...(celý článok)

Hana Šimčíková
29.08.2010

V týchto dňoch bezprostrednej prípravy na misie v Turkmenistane si čítam Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu misií 2010, ktorému dal názov Budovanie cirkevného spol...(celý článok)

26.08.2010

Pozývame Vás všetkých na celonočnú adoráciu v malom kostole, ktorá bude duchovnou prípravou na slávenie Farského dňa. Začína v piatok (27. 8.) po večernej sv. omši do rannej sv. o...(celý článok)

22.08.2010

Program Farského dňa:


foto...(celý článok)
21.08.2010

Od prvého obnovenia kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Jakubovanoch – pri starej ceste do Sokoloviec, ubehlo sedem rokov, počas ktorých vzniklo aj divadelné predstavenie „Ján z Pomuku“, ...(celý článok)

21.08.2010

Srdečne pozývame malých aj veľkých zabaviť sa pri jedinečných eRko tancoch, detských pesničkách či ukazovačkách. Zahráme si najobľúbenejšie hry, šikovné ruky animátoriek diev...(celý článok)

21.08.2010

Príďte si zaspievať so školským zborom Cantabile alebo s usmievavými speváčkami ľudových piesní, stretnite sa s našimi LegoHrdinami zo Singapuru, ktorí sa podelia s tým, čo tam vid...(celý článok)

21.08.2010

Aj saleziánska rodina vás pozýva spoločne tráviť chvíle počas farského dňa. Privítajú vás skutoční indiáni z prérie, ktorí sa s vami podelia o kúsok svojich múdrosti, znalost...(celý článok)

21.08.2010

Sabinovskí skauti si aj tento rok pripravili pre Teba aktivity na Farskom dni. Môžeš si vyskúšať silu a odvahu na Rambo dráhe, zvýšiť adrenalín na lanovom prekvapení či zahrať mno...(celý článok)

21.08.2010

Koinónia Ján Krstiteľ vo svojom stánku Vám ponúkne ukážku života v spoločenstve a pripravili sme pre Vás kôš plný prekvapení a množstvo iných zaujímavostí. U nás si osviežite...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk