ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Lukáš Imrich, kaplán
14.07.2018

Milé deti, ten čas ale letí! Dva týždne z prázdnin sú už za vami. Za nami sú aj dve stredajšie „stretká na fare,“ pri ktorých sme spoločne „cestovali“ do Talianska a Poľska ...(celý článok)

ThLic. Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS
30.06.2018

V dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Predtým sa uskutoční prípravný týždeň pre dobrovoľníkov. V dňoch 23. - 25. júla budú sväté omše v...(celý článok)

Peter Špireng
30.06.2018

Raz sa akýsi znalec zákona opýtal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ (Lk 10, 25) Keď počas rozhovoru s ním pochopil, že mus...(celý článok)

30.06.2018

Stretneme sa v utorok 3.7.2018 o 9.00 hod. vo farskom kostole v Sabinove pri sv. omši, ktorou začneme. Po nej pôjdeme všetci spolu pred MsKS v Sabinove, odkiaľ odchádzame autobusom o 10....(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
30.06.2018

Milé deti, školský rok je za nami, naše vypočúvanie takisto a pred nami sú dlho očakávané prázdniny. Prajeme Vám, aby ste si počas nich oddýchli. No to neznamená, že nemáte nič r...(celý článok)

Zdroj: domcek.org/TKKBS
23.06.2018

Kňaz Pavol Hudák ako bývalý duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach rozprával mladým o smrti 16-ročnej Anny Kolesárovej z podnetu bývalého košického arcibis...(celý článok)

Peter Špireng
23.06.2018

Človeka možno definovať ako toho, kto hľadá pravdu... Hľadanie pravdy sa nikdy nekončí, ale vždy vedie k niečomu. V pozemskom účinkovaní Pána Ježiša sa veľmi často môžeme str...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
23.06.2018

Naši otcovia, napriek tomu, že nerodili, nosili svoje deti na rukách od narodenia, čítali im rozprávky, pomáhali mamičke pri starostlivosti i kŕmení, aby neskôr, keď dieťa troška pov...(celý článok)

23.06.2018

Milé deti, tento týždeň nás čaká naše posledné stretnutie pri detskej sv. omši, pri ktorej konečne ukončíme naše vyšetrovanie a dozvieme sa, kto to vlastne bol Ježiš a na čo pri...(celý článok)

23.06.2018

Odchod autobusov bude o 8:00 spred MsKS, preto Vás prosíme o dochvíľnosť. Čaká nás prehliadka kláštora premonštrátov, sv. omša a v prípade pekného počasia aj prechádzka Zádiels...(celý článok)

16.06.2018

Hľadáme šikovných, odvážnych, zodpovedných, radostných a Boha milujúcich ľudí, ženy i mužov, ktorí sa radi stanú členmi realizačného tímu. Koordinačný tím pre prípravu blahor...(celý článok)

Vladimír Šosták
16.06.2018

A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. (Gn 1,31)

Zvykli sme si pripisovať Bohu mnohé charakteristiky; raz zdôrazňujeme jeho všemohúcnosť, inokedy jeho múdros...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
16.06.2018

Milé deti, naše pátranie sa pomaličky blíži ku koncu. Už len dve stretnutia a dozvieme sa ako to všetko skončilo a zároveň vyhodnotíme našu súťaž. Predtým však odpovedzte na tie...(celý článok)

Peter Špireng
16.06.2018

Možno stretnúť Ježiša niekedy inokedy ako dnes? Nie! Dnes je jediná možná chvíľa na stretnutie so Spasiteľom. To, čo sa deje tu a teraz v mojom živote, je alebo nie je poznačené s...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
09.06.2018

Dňa 1.9.2018 sa v Košiciach uskutoční slávnosť beatifikácie (blahorečenia) Božej služobnice Anny Kolesárovej. Určite ste mnohí zaregistrovali túto informáciu a vieme aj o obete je...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
09.06.2018

V júni začneme so slávením svätých omší za život v našej farnosti. V tomto článku by som rád poukázal na dôvod týchto slávení.

Tým najdôležitejším dôvodom je, že...(celý článok)

Juraj Vrábel st.
09.06.2018

Začiatkom roku 1674 sa zjavil Pán Ježiš sestre Margite Márii Alacoque /1647 – 1690/ a ukázal jej svoje Božské srdce. Žiarilo jasnejšie ako slnko, bolo priezračné ako krištáľ a bol...(celý článok)

03.06.2018

Sabinov skupiny animátoriek M. Gardošová, M. Kolárčiková

...(celý článok)
Peter Špireng
03.06.2018

Nedávno sme sa dozvedeli, že bol začatý proces beatifikácie (blahorečenia) Anny Kolesárovej, rodáčky z východného Slovenska.

Cirkev je Cirkvou mučeníkov. Oni mali milosť vy...(celý článok)

03.06.2018

Školský rok sa pomaly končí a už niekoľko rokov je zvykom, že v tomto čase rodiny našej farnosti idú na spoločný výlet. Tentokrát Vás chceme pozvať na juh Slovenska, konkrétne do ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk