ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
06.04.2020

Ponúkame Vám prehľad liturgických slávení na TV Lux počas Veľkého týždňa

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
06.04.2020

Začíname týždeň, ktorý je najdôležitejším týždňom v roku, v dejinách ľudstva, v dejinách môjho života. Začíname týždeň, ktorý zmenil svet. Začíname Veľký alebo Svät...(celý článok)

05.04.2020

Ponúkame Vám inšpirácie a odporúčania ako doma, v rodine alebo aj osamote prežiť čas od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele.

...(celý článok)
Lukáš Imrich, kaplán
05.04.2020

Ja mám veľmi rád cyklistiku, obzvlášť cestnú. Veľmi rád sledujem rôzne preteky, jednak kvôli samotnému pretekaniu ale tiež kvôli scenériám – Tour de France, Giro d´Italia... Keď...(celý článok)

04.04.2020

Liturgia domácej Cirkvi

Spolu sa pripravíme na domácu liturgiu; prestrieme stôl, najmladší člen rodiny zapáli sviecu, položíme naň otvorené Sväté Písmo a kríž.

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
04.04.2020

Je sobota. V Cirkvi je tento deň oddávna venovaný úcte Panne Márii, Božej Matke. Prečo? Lebo je to deň, keď zostala bez svojho Syna. Ježiš zomrel a uložili ho do hrobu. Matka zostala ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
03.04.2020

Pomaly sa blížime k sláveniu Veľkej noci a tomu zodpovedá aj téma dnešného evanjelia, v ktorom sa Ježiš stretáva s otvoreným nepriateľstvom zo strany židov. Hneď v úvode počuj...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
02.04.2020

Dnes o 21:37 večer uplynie presne 15 rokov od smrti jedného z najväčších pápežov v dejinách Cirkvi – Jána Pavla II. O 20. hodine pri ňom vtedy slúžil sv. omšu kardiná...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
01.04.2020

V dnešnom prvom čítaní počujeme úryvok z Knihy proroka Daniela, ktorej dej je situovaný do Babylonu. Izraelitov tam Babylončania odvliekli po dobytí Jeruzalema a zničení chrámu. Toto...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
31.03.2020

Počas pôstneho obdobia máme pred očami trpiaceho Ježiša. Vidíme jeho rany, sledujeme jeho bolesti, rozjímame nad jeho utrpením. To všetko urobil z lásky k nám. Na jeho poslednej ceste...(celý článok)

30.03.2020

KOSTOL JE OTVORENÝ

na súkromnú modlitbu pondelok – piatok od 8.00 hod do 18.00 hod.

(vstup pod vežou, po mrežu).

na súkromnú adoráciu pondelok – piatok od 16.00...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
30.03.2020

V dnešných čítaniach sú hlavnými postavami ženy. V tom prvom, krivo obvinená Zuzana a v evanjeliu bezmenná cudzoložnica. Obe čítania majú spoločné aj to, že sa v nich odohráva...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
29.03.2020

V dnešnom evanjeliu počujeme známy príbeh o vzkriesení Lazára. Toho zasiahla nejaká choroba, ktorá mu zapríčiňuje smrť. A práve smrť sa stáva významným míľnikom v Lazárovom ...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
29.03.2020

Dnešné evanjelium je veľmi bohaté na podnety k zamysleniu. Vyberám dva.

Ježiš, zdá sa, zmešká smrť svojho priateľa. Doslova sa zdrží, len aby neprišiel včas. Zvláštne. Z ...(celý článok)

neznámy autor
28.03.2020

Bolo to v marci 2020.

Ulice boli prázdne, obchody zatvorené, ľudia nemohli vychádzať.

ALE JAR O TOM NEVEDELA.

Kvety začali kvitnúť, slnko svietiť, vtáci spievať. Aj las...(celý článok)

28.03.2020

V čase závažnej epidemiologickej situácie, pre ktorú nie sú slávené verejné bohoslužby, by sme chceli povzbudiť všetkých veriacich k prehlbovaniu duchovného života prostredníctvom o...(celý článok)

28.03.2020

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Aj pre 5. pôstnu nedeľu, ktorá je pred nami, vám chceme ponúknuť inšpiráciu, ako doma sláviť nedeľnú "rodinnú liturgiu".

Všetk...(celý článok)

Iveta Šoltysová
28.03.2020

John Eldredge v knihe Všetko tvorím nové opisuje, čo nás asi čaká na večnosti. Boh všetko obnoví, daruje nám novú zem, všetko bude krajšie, farebnejšie, dokonalejšie... Pr...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
28.03.2020

V dnešnom evanjeliu pozorujeme to, čo je pre nás ľudí také typické, a to je zvada. Hádame sa, škriepime, bojujeme medzi sebou, a mnohokrát je to len kvôli maličkostiam. Zvlášť te...(celý článok)

Ján Tkáč, ACN Slovensko
27.03.2020

Na Slovensku sme už dlho nezažili skutočný pocit núdze. Je to pre nás niečo nepoznané. Už sú tomu dva týždne, čo nesmieme navštevovať kostoly. Cirkev prijala toto opatrenie podľa je...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk