LITURGICKÝ PREHĽAD

TÝŽDEŇ PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI - 8. 4. – 14. 4. 2024

 

pondelok

8. 4.

Zvestovanie Pána

Slávnosť

Sabinov

6.30

+Marta +Mária

+Juraj +Jozef

18.00

ZBP Iveta (60r.)

utorok

9. 4.

po 2. veľkonočnej nedeli

Sabinov

6.30

ZBP Marián (75r.) s rod.

18.00

+Róbert

Jakubovany

18.00 M

+ rodín Jakubčaková, Kovalčíková

streda

10. 4.

po 2. veľkonočnej nedeli

Sabinov

6.30

+Dominik

18.00 D

+ bohuznámych rodín

Orkucany

18.00

+Ladislav +Vincent +Helena

štvrtok

11. 4.

po 2. veľkonočnej nedeli

Sabinov

6.30

ZBP Ján, Mária

18.00

+Jozef +Margita +Andrej

Jakubovany

18.00 D

ZBP Ľubomír s rod.

piatok

12. 4.

po 2. veľkonočnej nedeli

Sabinov

6.30

+Vincent (1. výročie)

18.00 M

+Zdenko

Orkucany

18.00 D

ZBP Andrea (40r.)

sobota

13. 4.

po 2. veľkonočnej nedeli

Večerné sv. omše z nasledujúcej nedele

Sabinov

6.30

+Veronika +Tomáš +Marek +Alena

18.00

+Vladimír +Marián

Jakubovany

18.00

+Ján

nedeľa

14. 4.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sabinov

7.30

 

9.00

Za farnosť

10.30

ZBP Stanislav (70r.)

18.00

+Marta +Milan +Dušan

Jakubovany

10.30

ZBP Mária (40r.)

Orkucany

9.00

ZBP členovia RB