Liturgický prehľad

34. týždeň v Cezročnom období  -  21. 11. 2022 – 27.11.2022

 

 

pondelok

21. 11.

Obetovanie Preblahosl.

Panny Márie

Spomienka

Sabinov

6.45

ZBP Peter

18.00

ZBP Marko a Katarína

(30 r. sobáša)

utorok

22. 11.

Sv. Cecília, panna a mučenica

Spomienka

Sabinov

6.45

ZPB Slávka a Miroslav

18.00

+rodičia a +starí rodičia

Jakubovany

18.00

+Margita +František +Ladislav

streda

23. 11.

Féria

Sabinov

6.45

ZBP bohuznámy

18.00

ZBP Lukáš

Orkucany

18.00

ZBP Pavol a Jana

(25 r. sobáša)

štvrtok

24. 11.

Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz, a spoločníci, mučeníci

Spomienka

Sabinov

6.45

+Michal +Margita

18.00

ZBP Stanislavy (40r.)

Jakubovany

18.00

ZBP rod.Tokárová

piatok

25. 11.

Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica

Ľubovoľná spomienka

Sabinov

6.45

+Jozef +Margita

18.00

ZBP Martin (30r.)

Orkucany

18.00

+sr.Tiburcia +Anna +Juraj a rodičia

sobota

26. 11.

Spomienka

Panny Márie v sobotu

Večerné sv. omše

z nasledujúcej nedele

Sabinov

6.45

+Jozef

18.00

ZBP Agáta (70r.) s rodinou

Jakubovany

18.00

+Milan +Helena +Valéria

nedeľa

27. 11.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Sabinov

7.30

 

9.00

 

10.30

 

18.00

+Alojz +František +František +František

Jakubovany

9.00

ZBP Dominika, Veronika

Orkucany

10.30

+František +Helena