Liturgický prehľad

12. týždeň v Cezročnom období  - 20. 6. – 26. 6. 2022

 

 

pondelok

20. 06.

Féria

Sabinov

6.45

+Vladimír +Marián

18.00

ZBP Mária s rodinou

utorok

21. 06.

Sv. Alojz Gonzága, rehoľník

Spomienka

Sabinov

6.45

+Regina

18.00

ZBP Simona

Jakubovany

18.00

ZBP Andrej

streda

22. 06.

Féria

 

Večerné sv. omše z nasledujúcej slávnosti

Sabinov

6.45

+Marek +Alena +Ján

18.00

+Silvia +Jaroslava +Kamil +Miloš

Orkucany

18.00

ZBP Ján, Mária, Jozef, Eva

štvrtok

23. 06.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

SLÁVNOSŤ

Večerné sv. omše z nasledujúcej slávnosti

Sabinov

6.45

+Alžbeta

18.00

ZBP Katarína a Ľubomír

(20r. sobáša)

Jakubovany

18.00

ZBP rod. Šoltysova a Maďarova

piatok

24. 06.

NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO

SLÁVNOSŤ

Sabinov

6.45

ZBP Elena a Peter

(10r. sobáša)

10.00

 

18.00

ZBP Ján s rodinou

Orkucany

18.00

ZBP Jánom

Jakubovany

16.30

 

sobota

25. 06.

Nepoškvrnené Srdce prebl. Panny Márie

Večerné sv. omše z nedele

Sabinov

6.45

+Milan +Anna

18.00

+Alžbeta +Ján

Jakubovany

18.00

+Anton

nedeľa

26. 06.

13. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sabinov

7.30

 

9.00

 

10.30

 

18.00

 

Jakubovany

10.30

+Jozef

Orkucany

9.00

+Margita +Ján

 

Sviatosť zmierenia:

V tomto týždni pondelok – štvrtok

 6.15 – 6.40; popoludní 17.00 – 17.45

6,6