Liturgický prehľad

Po 5. veľkonočnej nedeli  - 16. 5.  – 22. 5. 2022

 

pondelok

16. 05.

Sv. Ján Nepomucký,           kňaz a mučeník

Spomienka

Sabinov

6.45

Na úmysel

18.00

+Anna

utorok

17. 05.

Utorok vo Veľkonočnom období

Sabinov

6.45

Na úmysel

18.00

ZBP Mária, Martin

Jakubovany

18.00

+Anna +Štefan

streda

18. 05.

Streda vo Veľkonočnom období

Sabinov

6.45

ZBP Erik

18.00

+Michal

Orkucany

18.00

ZBP členov RB

štvrtok

19. 05.

Štvrtok vo Veľkonočnom období

Sabinov

6.45

ZBP Tomáš s rodinou

18.00

+Jozef +Cecília +Ján

Jakubovany

18.00

+Augustín

piatok

20. 05.

Štvrtok vo Veľkonočnom období

Sabinov

6.45

+Alena +Marek +Jaroslav

18.00

ZBP Liana

Orkucany

18.00

+Andrej +Helena

sobota

21. 05.

Sobota vo Veľkonočnom období

Večerné sv. omše z nedele

Sabinov

6.45

ZBP Pavol (40r.) s rodinou

18.00

+Štefan +Ján

Jakubovany

18.00

+Andrej +Marta

nedeľa

22. 05.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sabinov

7.30

 

9.00

 

10.30

 

18.00

 

Jakubovany

9.00

ZBP rodina Sedlákova

Orkucany

10.30

+Gabriel

 

 

Sviatosť zmierenia:

V pracovných dňoch – ráno: 6.15 – 6.40; popoludní 17.00 – 17.45