LITURGICKÝ PREHĽAD

10. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ - 10. 6. – 16. 6. 2024

 

pondelok

10. 6.

féria

Sabinov

6.30

ZBP Miriam s rod.

18.00

+Vladimír +Helena +rod. Pjataková

utorok

11. 6.

Sv. Barnabáš, apoštol,

spomienka

Sabinov

6.30

ZBP Jana (50r.) s rod.

18.00

+Marta +Ondrej +Katarína

Jakubovany

18.00

+Matúš

streda

12. 6.

Féria

Sabinov

6.30

+Ľubomír +Štefan +Jozefína +Stanislav

18.00

ZBP Mária

Orkucany

18.00

+Ján +Martin Vlasta

štvrtok

13. 6.

Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka

Sabinov

6.30

+Anton +Jozef +Anton +Ján +Juraj

18.00

+Regína +Tibor

Jakubovany

18.00 

ZBP Helena s rod.

piatok

14. 6.

Féria

Sabinov

6.30

+Pavol +Mária

18.00

+Karol +Helena +Filip

Orkucany

18.00 

ZBP bohuzn. rodín

sobota

15. 6.

Spomienka Panny Márie v sobotu

Večerné sv. omše z nasledujúcej nedele

Sabinov

6.30

+Helena

18.00

ZBP rodiny

Jakubovany

18.00

ZBP Magda (70r.)

nedeľa

16. 6.

11. NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sabinov

7.30

Za farnosť

9.00

 

10.30

 

18.00

 

Jakubovany

9.00

+Silvia + rod. Brodová a Kalinová

Orkucany

10.30

ZBP Patrik (60r.) s rod.