Pozor zmena!

Oznamujeme Vám zmenu času svätých omší na slávnosť Nanebovstúpenia Pána 18.5.

Jakubovany:   17.00

Orkucany:       18.30

Za porozumenie ďakujeme!