Už tretí tok vyhlasuje Sekcia pre mládež pri Konferencie biskupov Slovenska Týždeň modlitieb mladých za mladých (od 10.5 do 18.5.2008). Tento čas je pre našich mladých zvláštnym obdobím. Mnohí z nich zdolávajú skúšky v školách - prijímacie pohovory na stredné alebo vysoké školy, maturity, štátnice, ale je to zaiste aj obdobie iných – životných skúšok. Preto prichádza táto iniciatíva, ktorou mladí chcú podporiť mladých svojou modlitbou. Všetky bližšie informácie o tomto týždni nájdete na - www.premladez.sk V závere týždňa 3x M Arcidiecézne centrum pre mládež ponúka v dňoch od 16.5 - 18.5.2008 duchovnú obnovu pre mladých od 15 rokov. Prihlasovanie prebieha do 10.5.2008 Všetky bližšie informácie nájdete na - www.premladez.sk