Deň

Miesto a čas svätej spovede

Utorok

28.3.2023

ORKUCANY 19.00 – 20.00

Streda

29.3.2023

Uzovce 1830 – 2000 

Sokolovce 1830 – 2000  

Bodovce 1830 – 2000

Jur 1830 – 2000

Ratvaj 1830 – 2000

Hubošovce 1830 – 2000

Štvrtok

30.3.2023

Uzovský Šalgov: 1800 – 1900  

Šarišské Michaľany : 1830 – 2000

Piatok

31.3.2023

Ražňany: 1830 – 2000

Hermanovce: 1830 – 2000

Sobota

1.4.2023

Jarovnice : 900 – 1030

Pečovská Nová Ves: 900 – 1030

SABINOV:  1500 – 1730

Nedeľa

2.4.2023

SABINOV:  1500 – 1730

Pondelok

JAKUBOVANY 18.30 – 20.00

Utorok

4.4.2023

Jarovnice (osada): 1500 – 1700 

SABINOV:  1900 – 2000