Na pútnickom mieste v Medžugori P. Mária povedala: „DRAHÉ DETI, KEBY STE VEDELI, AKO VÁS MILUJEM, PLAKALI BY STE OD RADOSTI.“ Sú to slová milujúcej Matky, slová plné lásky a nehy, ktoré sú adresované nám všetkým a zároveň každému osobne. A čo my? Ja? Opätujem(e) jej lásku? Ako? - zúčastním sa májovej pobožnosti? - pomodlím sa ruženec navyše? - prijmem pozvanie do Gaboltova? Pokúsme sa potešiť P. Máriu a venovať jej tento mesiac viac času, s pokorou v srdci prosme: „Drahá Matka, Mária, nauč nás milovať všetkých ľudí, ako bratov a sestry, lebo všetci sú tvoji... a veď nás k svojmu synovi Ježišovi.“ Tvoje deti