ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Krížové cesty
autor:  
pridané :  16.02.2018 11:46

deň

spoločenstvo

zodpovedný

piatok po Popolcovej strede

16.2.2018

birmovanci

 

1. pôstna nedeľa

18.2.2018

Modlitby otcov

Leško

piatok po 1.PN

23.2.2018

birmovanci

 

2. pôstna nedeľa

25.2.2018

Dom Júdov

Hana Šimčíková

Piatok po 2. PN

2.3.2018

CZŠ

Kovalík

3. pôstna nedeľa

4.3.2018

Ružencové bratstvo

Dobrovičová

Piatok po 3. PN

9.3.2018

birmovanci

 

4. pôstna nedeľa

11.3.2018

Modlitby matiek

Mišenčíková

Piatok po 4. PN

16.3.2018

birmovanci

 

5. pôstna nedeľa

18.3.2018

Sal.spolupracovníci

Dobrovičová

Piatok po 5. PN

23.3.2018

birmovanci

 

6. pôstna nedeľa (kvetná)

25.3.2018

Faustínum + Charita

Nováková, Radačovská

Veľký piatok

30.3.2018

Sal.mládež

 

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk