ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Jubileá manželov
autor:  
pridané :  17.02.2019 11:13

V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy:

26. mája o 15.00 hod. – 25. výročie manželstva

13. októbra o 15.00 hod. – 50., 60. a 65. výročie manželstva.

Pozývame jubilujúcich manželov z našej farnosti do Katedrály sv. Alžbety na stretnutie s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2019 nech sa prihlásia v kancelárii na fare v úradných hodinách.

Strieborné výročie manželstva (25 rokov) prosíme nahlásiť do 15. marca; 50, 60 a 65 rokov manželstva do 15. septembra, aby sme mohli nahlásiť na ABÚ ich účasť na svätej omši v katedrále.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk