ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Farské informácie (10.3. - 23.3.2020)
autor:  
pridané :  12.03.2020 12:03

Drahí veriaci,

ako už viete, sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3. do 23.3.2020. My kňazi sv. omše slúžime súkromne – bez účasti verejnosti, na tie úmysly, ktoré boli plánované v liturgickom programe na daný deň. Avšak ani príbuzní, ktorí poprosili o slúženie úmyslu, nemôžu byť osobne prítomní na sv. omši. Pripojiť sa k nám však môžete duchovne svojimi modlitbami a pri sledovaní prenosov v TV alebo rádiu počas dňa v hociktorom čase.

Nedeľu, ktorá je pred nami, prežime ako veriaci v rodinách, môžeme ju zasvätiť spoločným sledovaním prenosov sv. omší, domácou liturgiou – prečítaním si Božieho slova danej nedele a ďalšími spoločnými modlitbami – napr. krížovou cestou. V tomto výnimočnom prípade nie sme viazaní zúčastniť sa na bohoslužbe v kostole.

Liturgické texty na nedeľu si môžete vziať – sú k dispozícii pre všetkých v predsieni kostola v Sabinove.

Odporúčame celú nedeľu prežiť v rodine ako Deň Pánov, aj pri spoločnom obede, aj spoločným prežívaním voľných chvíľ, príp. prechádzkou v Božej prírode.

Nezabudnime na našich blízkych, hlavne starších, ale keďže podľa odporúčaní nie sú vhodné návštevy, prejavme svoj záujem aspoň cez telefón. Všimnime si tiež, prosím, v svojom najbližšom okolí starších susedov, alebo tých čo žijú sami, či majú niekoho z blízkych, kto sa im postará napr. o nákup a pod. aby neostali doma zabudnutí.

Kostol v Sabinove je otvorený k súkromnej modlitbe od 8.00 do 18.00 – vchod pod vežou.

Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v čase spovednej služby 16.00 – 18.00 v pondelok až piatok v kostole. Pri čakaní na spoveď sa treba sa vyhnúť aj v kostole blízkym kontaktom – dodržiavajte preto odporúčanú karanténnu vzdialenosť 1,5 – 2 metre.

Ponúkame aj možnosť Adorácie pred Sv. Oltárnou, vo forme osobnej modlitby počas súkromnej návštevy kostola, alebo počas spovedania,  čase spovednej služby.

Všetky pobožnosti – ruženec, krížové cesty, a pod. sa modlíme individuálne, alebo najlepšie doma v rodinách, ale zjednoťme sa v spoločných úmysloch, ako nás k tomu pozývajú naši otcovia biskupi.

Aj keď sv. omše a pobožnosti neslávime spoločne, farská kancelária a kňazi vo farnosti sme stále k dispozícii pre všetky ostatné prípady duchovnej služby a potreby.

Duchovné sv. prijímanie – v situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie, povzbudzujeme k duchovnému sv. prijímaniu. Počas prenosov sv. omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta pomodliť modlitbu svätého Alfonza.

vaši duchovní otcovia

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk