ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
2% pre Farskú charitu
autor:  
pridané :  22.02.2020 20:40

Farská charita Božieho milosrdenstva a OZ Samaritán

prosia všetkých o podporu príspevkom 2 % zo zaplatených daní, ktoré budú použité na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi, mnohodetným rodinám a rodinám v núdzi.

Potrebné údaje:

Obchodné meno (Názov): Samaritán
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42089867
Sídlo: 08301 Sabinov, 17.novembra 8

Predvyplnený formulár je v kostole pri časopisoch a môžete si ho stiahnuť v PDF TU.

Darcom, ktorí sa rozhodnú podporiť našu charitu, vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať, že aj takýmto spôsobom sa chcú podieľať na pomoci rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk