ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
MANŽELSKÉ OHLÁŠKY
aktualizované : 12.06.2021 14:27

Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Filip Jurko, syn Dušana a Heleny r. Juskovej, nar. v Prešove, bývajúci v Sabinove a

Lucia Pribulová, dcéra Dušana a Márie r. Pecuchovej, nar. v Bardejove, bývajúca v Raslaviciach

Ohlasujú sa: 30. 5., 6. 6., 13. 6. 2021

Michal Mikolaj, syn Miroslava a Evy r. Andrášovej, nar. v Prešove, bývajúci v Jakubovanoch a

Erika Pivovarníková, dcéra Martina a Renáty r. Balážovej, nar. v Bardejove, bývajúca v Bardejove

Ohlasujú sa: 30. 5., 6. 6., 13. 6. 2021

Michal Gardoš, syn Michala a Magdalény r. Baňasovej, bývajúci v Sabinove a

Denisa Dercová, dcéra Ľubomíra a Viery r. Draganovej, bývajúca v Bardejove

Ohlasujú sa: 6. 6., 13. 6., 20. 6. 2021

Martin Hricišin, syn Mariána a Gabriely r. Kožárovej, nar. v Prešove, bývajúci v Sabinove a

Lenka Golodžejová, dcéra Petra a Júlie r. Himičovej, nar. v Prešove, bývajúca v Uzovciach

Ohlasujú sa: 13. 6., 20. 6., 27. 6. 2021

Jozef Kovalík, syn Jozefa a Evy r. Peťkovej, nar. v Prešove, bývajúci v Sabinove a

Monika Mydlová, dcéra Jozefa a Aleny r. Panovej, nar. vo Vranove n. Topľou, bývajúca v Giglovciach

Ohlasujú sa: 13. 6., 20. 6., 27. 6. 2021

Marek Galajda, syn Jozefa a Jany r. Dvorščákovej, bývajúci v Orkucanoch a

Mária Slušná, dcéra Jozefa a Márie r. Goliášovej, bývajúca v Lipanoch

Ohlasujú sa: 13. 6., 20. 6., 27. 6. 2021

Ján Hudáček, syn Jána a Márie r. Cirankovej, nar. v Nitre, bývajúci v Trebišove a

Nikola Urdzíková, dcéra Ľuboša a Silvie r. Smolkovej, nar. v Prešove, bývajúca v Drienici

Ohlasujú sa: 13. 6., 20. 6., 27. 6. 2021

 

Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev,
nech to oznámi na našom farskom úrade.

Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk