ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
MANŽELSKÉ OHLÁŠKY
aktualizované : 28.09.2020 17:00

Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Ján Dzúrik, bývajúci v Ražňanoch a

Simona Janičová, bývajúca v Sabinove

Ohlasujú sa: 13. 9., 20. 9., 27. 9. 2020

 

Erik Lopuchovský, syn Jozefa a Anny r. Stríčkovej, bývajúci v Košiciach a

Andrea Mikulová, bývajúca vo Vyš. Klatove

Ohlasujú sa: 13. 9., 20. 9., 27. 9. 2020

 

Marek Hovan, syn Pavla a Anny r. Dvorščákoej, nar. v Prešove, bývajúci v Sabinove a

Erika Molčanová, dcéra Štefana a Márie r. Hovancovej, nar. v Prešove, bývajúca v Dubovici

Ohlasujú sa: 20. 9., 27.9., 4.10. 2020

 

Martin Kravec, syn Petra a Gabriely r. Reviľákovej, nar. v Prešove, bývajúci v Sabinove a

Júlia Repaská, dcéra Jána a Júlie r. Mihalikovej, nar. v Prešove, bývajúca v Sabinove

Ohlasujú sa: 20. 9., 27.9., 4.10. 2020

 

Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev,
nech to oznámi na našom farskom úrade.

Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk