ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 

Na stiahnutie

Prihláška na birmovku

Súhrn I - Verím v Boha

Súhrn II - sviatosti

Súhrn III - svedomie a Desatoro

Prihlasovanie

Zadal/-a si nesprávne prihlasovacie údaje.
Ak si ich zabudol, napíš administrátorovi na: ing.miroslav.novak(zavinac)gmail.com
Prihlasovacie meno: Prihlasovacie heslo:

Súčasťou farskej prípravy na prijatie sviatosti birmovania je aj absolvovanie katechéz. Cieľom katechéz je napomáhanie osobného primknutia ku Kristovi cez lepšie poznanie Jeho tajomstva a dozrievanie vo viere najmä prostredníctvom Katechizmu Katolíckej cirkvi – ide teda o vedomosti a poznanie viery na úrovni veku birmovancov a potreby pre ich budúci život.
Každý birmovanec má absolvovať počas prípravy raz všetky katechézy a zvládnuť previerku (písomnú alebo ústnu).
Katechézy sú zložené z troch blokov: I. blok o Verím v Boha, II. blok o sviatostiach, III. blok o svedomí a Desatore. Prebiehajú počas školského roka a každý rok sa opakujú, takže ak ich niekto neabsolvuje v prvom roku prípravy (čo odporúčame), môže ich absolvovať v druhom roku. Každý blok sa skladá z viacerých katechéz, ktoré sú ponúkané vo viacerých termínoch (v pracovné dni, aj víkend) aby mal každý možnosť, mohol si vybrať a zúčastniť sa.
Previerka z katechéz prebieha po ich absolvovaní podľa dohody s prednášajúcim, pomôckou na prípravu sú súhrny z každého bloku, ktoré je možné stiahnuť si a vytlačiť. Pre tých, ktorí boli neúspešní pri previerke, budú ponúknuté opravné termíny.
Na katechézy je potrebné nahlasovať sa cez našu farskú stránku, pretože kapacita miestnosti je obmedzená (max. 30 osôb), nahlásenie je možné pred začiatkom katechézy zrušiť a nahlásiť sa na iný termín, ak ešte nie je úplne obsadený.
Pre nových birmovancov je potrebné vytvoriť si najprv konto – aby mali svoje prihlasovacie meno a heslo a mohli sa potom nahlasovať na termíny katechéz. Ak vám po vytvorení konta nefunguje prihlásenie, ohláste sa správcovi, alebo na fare v kancelárii, aby sme to mohli opraviť.
Birmovanci z Jakubovian budú mať svoje katechézy v Jakubovanoch, preto si neotvárajú konto, ani sa tu neprihlasujú.

Vytvoriť konto

Spoločenstvá

----created by majo    |    sabinov@rimkat.sk