ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Ladislav Cichý
21.11.2020

V mesiaci október prispelo priamo na účet v banke 29 veriacich / rodín sumou 522,- €; milodary v hotovosti na fare boli v októbri spolu 590,- € a pri zbieraní v kostole za celý mesiac sa...(celý článok)

21.11.2020

Na budúcu nedeľu 29.11. bude pravidelná zbierka na charitu, ktorou podporíte činnosť Arcidiecéznej charity v Košiciach. Prispieť môžete už počas týždňa do označenej buksy, tiež c...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
17.11.2020

Pozývame na ďalšiu svätú omšu za život. V piatok 20.11.2020 o 18:30 hod. sa budeme spoločne modliť za tehotné mamičky a ich rodiny. Po sv. omši bud...(celý článok)

15.11.2020

Od pondelka 16.11.2020 sa môže na sv. omši zúčastniť toľko veriacich, koľko je polovica počtu miest na sedenie, pričom sedenie je šachovnicové (alebo v každom druhom rade), v našom ...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
15.11.2020

Za deň slávenia tohto dňa pápež ustanovil v závere Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva 33. nedeľu cez rok, ktorá tento rok pripadá na 15. november.

Jeho témou je výzva z...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
15.11.2020

Španielsky filozof a historik Unamuno, rozpráva o starom rímskom akvadukte v Segovii. Tento vodovod bol postavený v roku 109. Osemnásť storočí privádzal chladnú vody z hôr do horúceho a...(celý článok)

František Sokyra, kaplán
14.11.2020

Každý z nás, ak vie čo chce, dokáže urobiť maximum, kým nedosiahne to po čom túži. Avšak, často dochádza po dosiahnutí čohosi vytúženého k uspokojeniu a človek sa prestane namá...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
13.11.2020

Možno poznáte heslo starých Rimanov: Carpe diem! – Užívaj dňa! Keď sa spätne pozeráme na dejiny Ríma, môžeme povedať, že aj toto heslo prispelo k zániku Rímskej ríše. Užívaj ...(celý článok)

František Sokyra, kaplán
12.11.2020

Moji milí, dnes nás pozývam zamyslieť sa nad hodnotou dobrých skutkov.

Predpokladom SKUTKOV je moja aktivita a tou je niečo konať. Konanie začína už v myšlienke a ona na...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
11.11.2020

Sú dni, keď kaplán nevie čo povedať Vtedy je fajn mať v zásobe slová múdrejších. Dnes ponúkam 10 zásad, ktorými sa riadil páter Pio. Snáď si každý nájde niečo na povzbudenie:

...(celý článok)
František Sokyra, kaplán
10.11.2020

Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: „Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
09.11.2020

Slávime dnes sviatok posvätenia Láteránskej baziliky. Je to jedna zo 4 hlavných rímskych bazilík. Voláme ju Matka všetkých chrámov. Kým nevyhorela, bola sídlom pápežov, ako je dnes b...(celý článok)

František Sokyra, kaplán
08.11.2020

Všeobecne platí, že ľudia majú radi prekvapenia. O to viac ak je to prekvapenie, ktoré poteší a zahreje pri srdci.

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
07.11.2020

Jedna poviedka rozpráva o bohatom sedliakovi, ktorý keď umieral, mal výčitky svedomia, a preto povedal žene: „Mal som sa dobre, škoda len, že idem na druhý svet a zabudol som na chudobn...(celý článok)

František Sokyra, kaplán
06.11.2020

V utorok, verím, že mnohým z nás zaplesalo srdce a potešili sme sa. Už vtedy nám v ušiach mohli zaznieť slová dnešného žalmu či responzu: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

...(celý článok)
05.11.2020

Od 2. 11. 2020 je možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. 10. 2020 do 1. 11. 2020;<...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
05.11.2020

Dnešné evanjelium nám znova pripomína jedno z našich najneobľúbenejších slov. Jedno z najťažších. Je to slovo, ktoré človek dnešnej doby nemá rád. Zároveň je to slovo, ktoré ...(celý článok)

František Sokyra, kaplán
04.11.2020

Isté príslovie hovorí: „Práca šľachtí človeka.“ Práca – toto slovo sa nám na prvý pohľad spája azda s niečím, čo je nepríjemné, keď ju dáme do súvisu len s náma...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
03.11.2020

Prežívame dušičkovú oktávu, a preto si myslím, že je dobré si povedať, čo je očistec, ako aj čo znamená získať odpustky, a za akých podmienok.

Predstavte si, že hrám s k...(celý článok)

František Sokyra, kaplán
02.11.2020

Počas tohto víkendu sme si mohli vyskúšať čakanie v radoch nielen do obchodu, ale aj na test počas celoplošného testovania Slovenska na COVID19.

Pri mojom čakaní ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk