ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Klaudia Genčurová
21.09.2019

V jednu krásnu slnečnú sobotu (spočiatku to tak nevyzeralo, no nakoniec sa počasie umúdrilo) sme sa my, mladí našej farnosti spolu s pánom kaplánom Lukášom a Martinom vybrali na výlet ...(celý článok)

YøE
21.09.2019

Počas leta som natrafil na istý britský historický seriál z osemnásteho storočia. Musím priznať, že ma veľmi zaujal, čo sa predtým, dovolím si povedať, nestalo asi nikdy. Okrem nád...(celý článok)

21.09.2019

Srdečne vás pozývame na trojdnie Modlitieb matiek 27.9. o 17.00 hod. vo farskom kostole, 28.9. o 19.30 hod. vo farskom kostole a 29.9. o 10.00 hod.v saleziánskom stred...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
21.09.2019

Milé deti, na predchádzajúcej detskej omši sme odmenili prvých tohtoročných výhercov a znova sme si povedali niečo o sv. omši, konkrétne o tom, že na svätú omšu sa treba pripravi...(celý článok)

21.09.2019

Pozývame vás na modlitbu chvály v sobotu (28.9.2019) na Šancovej ulici na Hliníku.

...(celý článok)
MsKS v Sabinove a Štátna filharmónia Košice
15.09.2019

MsKS v Sabinove a Štátna filharmónia Košice Vás pozývajú
v rámci 49. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola
dňa 19. septembra 2019 <...(celý článok)

Natally
15.09.2019

Každú noc ľahám s nádejou,

že ďalší deň ma čaká,

že zase uvidím Tvoje slnko,

áno, to krásne Božie svetlo.

 

Každý výdych s nádejou,

...(celý článok)

Valéria Jaklovská
15.09.2019

Asi mám teplotu... Je mi zle a cítim sa mizerne... Čo sa tam stalo? Autonehoda či srdcová príhoda? Volajte záchranku! Číslo poznáte... Ešte dobre, že v prípade núdze poznáme tie sp...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
15.09.2019

Milé deti, začali sme naplno detské sväté omše. Celý rok sa budeme na nich stretávať a učiť, čo sv. omša je a ako prebieha, čo znamenajú jednotlivé úkony a gestá, a prečo tam...(celý článok)

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
15.09.2019

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlit...(celý článok)

Lucia Puškášová
07.09.2019

Kde sa voda sypala a piesok lial, za tromi horami a niekoľkými plesami, bola krajina, v ktorej sa stretli biblickí hrdinovia. Málokto veril, že je ešte vo svete dobro. Ale štyria z nich, dve...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
07.09.2019

Charles Dickens vo svojom diele Oliver Twist opisuje príbeh chlapca, s ktorým sa život nemaznal. Stratil rodičov, istý čas vyrastal v sirotinci, no nakoniec sa jeho domovom stala ulica. Tam...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
07.09.2019

Milé deti,

prázdniny zbehli ako voda a je tu ďalší školský rok. Opäť treba ráno vstávať, sedieť v školskej lavici a učiť sa. Opäť treba písať domáce úlohy a pripravo...(celý článok)

Valéria Jaklovská
07.09.2019

Chceš krajinu, ktorá podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú na manželstve jedného muža a jednej ženy? Chceš žiť na mieste, kde ľudia túžia mať deti a majú odvahu ich pri...(celý článok)

Ladislav Cichý
24.08.2019

Celý rok sme sa v našej arcidiecéze pripravovali na významné jubileum – 400 rokov mučeníckej smrti kňazov sv. Marka, Štefana a Melichara, ktoré oslávime v sobotu 7. septembra 2019 slá...(celý článok)

Lukáš Imrich
24.08.2019

V poslednom čase počúvame o tom, akú dôležitú úlohu pre spoločnosť má rodina. Aj my si uvedomujeme, ako v našej farnosti veľmi potrebujeme „zdravé a dobre fungujúce rodiny“. ...(celý článok)

24.08.2019

V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si v katedrále sv. Alžbety v Košiciach 13. októbra 2019 o 15.00 hod. spoločne pripomenieme jubileum manželov – 50., 60. a 65. výročie man...(celý článok)

24.08.2019

V nedeľu 22. septembra 2019 sa na Námestí slobody v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Konferencia biskupov Slovenska vydala k tomu pastiersky list, ktorý si vypočujeme pri sv....(celý článok)

Farská charita
24.08.2019

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky od 14.7. do 11.8.2019. Vaše finančné príspevky boli v hodnote 2 137,35 € a hodnota stravných lístkov bola 379,32 €. Tieto...(celý článok)

Valéria Jaklovská
10.08.2019

Deti sú najväčší dar, ktorí ako rodičia dostávame od Boha. Samozrejme o naše poklady sa treba aj starať. Svoje deti milujeme, a preto ich učíme všetko, čo vieme. No rodič nie je sc...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk