ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Iveta Šoltysová
06.05.2021

Asi viacerí máme skúsenosť so zlomeninou. Či už osobne alebo niekomu z blízkych sa stalo, že to niekde v tele prasklo. Vďaka Bohu ja nemám túto skúsenosť. No dnes na svätej omši so...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
19.04.2021

Keď sme začali písať tieto zamyslenia, dohodli sme sa, že skončia vtedy, keď sa otvoria kostoly pre veriacich. Dnes je ten deň, a za to treba ďakovať Pánu Bohu, aj keď by sme chceli, a...(celý článok)

Ladislav Cichý
17.04.2021

Od pondelka 19. 4. 2021 sa na sv. omši môžu zúčastniť veriaci v obmedzenom počte...

...(celý článok)
František Sokyra, kaplán
17.04.2021

„Každodenná forma ...“ Lk 24, 35-48

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
17.04.2021

Už dávnejšie prebehol v Amerike výskum, pri ktorom si psychológovia všímali rozdiel v tvárach a v správaní mnohých ľudí medzi tým, keď vstupovali do kostolov, a keď z nich odc...(celý článok)

František Sokyra, kaplán
16.04.2021

„Záujem...“ Jn 6, 1-15

...(celý článok)
Iveta Šoltýsová
15.04.2021

„V tých dňoch som sa často spytoval, ako dlho stál Pán na prahu kostola a zvonil, až kým sme sa prestali hrať na kresťanstvo a vpustili ho dnu.“ (Pete Greig: Zašpinená sláva)

<...(celý článok)
František Sokyra, kaplán
14.04.2021

„Najcennejšie ...“ Jn 3, 16-21

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
13.04.2021

„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“

...(celý článok)
František Sokyra, kaplán
12.04.2021

„Vôňa vz zápach...“ Jn 3, 1-8

...(celý článok)
Juraj Vrábel st.
11.04.2021

Druhá nedeľa po Veľkej noci sa v Cirkvi slávi ako nedeľa Božieho milosrdenstva. Podstatou úcty k Božiemu milosrdenstvu je dôvera. Ježišu, dôverujem Ti! Táto veta je na každom obraze...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
10.04.2021

Po nedeli zmŕtvychvstania máme dnes nedeľu Božieho milosrdenstva. Samé veľké dary od Boha pre nás. Veď hlavným ovocím Ježišovej smrti a víťazstva nad smrťou je práve odpustenie, m...(celý článok)

František Sokyra, kaplán
10.04.2021

„Skúsenosť so Vzkrieseným ...“ Mk 16, 9-15

Veľkonočné rozprávania sú osobitnou a vynikajúcou formou zažitých skúseností so Vzkrieseným. Aj na poza...(celý článok)

09.04.2021

Pre individuálnu návštevu a súkromnú modlitbu budú kostoly otvorené...

...(celý článok)
09.04.2021

V nedeľu 11. 4. napoludnie sa rozoznejú zvony kostolov...

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
09.04.2021

V obidvoch dnešných čítaniach vystupuje apoštol Peter. Chronologicky sa najprv odohrá udalosť z evanjelia, keď Peter po zázračnom rybolove skočí do mora, aby bol čím skôr na brehu ...(celý článok)

František Sokyra, kaplán
08.04.2021

„Pokoj vám...“ Lk 24, 35-48

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
07.04.2021

„Čo mám, to ti dám...“

...(celý článok)
František Sokyra, kaplán
06.04.2021

„Rozpoznanie ...“ Jn 20, 11-18

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
05.04.2021

„Boh vzkriesil Ježiša a my všetci sme toho svedkami.“

...(celý článok)
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk