ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Návštevy misionárov
autor:   Jozef Kovalík, CZŠ
pridané :  31.03.2012 21:22

V uplynulých dňoch sme na našej škole privítali vzácnych hostí – misionárov.

Prvými boli misionári z Južného Sudánu kňaz don Mathew Valiyakattel, SDB z Indie a náš saleziánsky kňaz don Peter Kuchár. Priblížili nám život ľudí v najmladšom štáte sveta, v Južnom Sudáne. Počas besedy 9.3.2012 mali deti možnosť klásť hosťom otázky. A tak vďaka otázkam typu či tam majú futbal a počítače až po otázky týkajúce sa túžob a možností mladých Sudánčanov, sme spoznali tých, ktorým sa v tomto roku snažíme prostredníctvom projektu Tehlička pre Južný Sudán pomôcť.

20.3.2012 nás zase navštívil pán Štefan Kondis, riaditeľ Pápežských misijných diel (PMD) v Košickej arcidiecéze. Oboznámil nás s PMD, predstavil nám projekty, ktoré PMD realizujú po celom svete a povzbudil nás k modlitbe za šírenie Božieho slova a k aktívnej pomoci misiám.

fotofoto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk