ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Kto chýba na obrázku?
autor:   Sue Kovalíková, CZŠ
pridané :  08.04.2012 09:37

... alebo Koho poslal Pán Ježiš pripraviť Poslednú večeru?

Tak na takéto a podobné otázky sme odpovedali na okresnom kole Biblickej olympiády v Lipanoch. Spolu s Jankom a Marianou sme mali asi mesiac na prípravu na túto súťaž.

Nakoniec nastal deň D. Ráno 21. marca sme s p. kaplánom Marekom Veľasom vyrazili do Lipian. Cestu sme využívali ešte na čítanie našich výpiskov :).

Súťaž bola rozdelená do piatich kôl. Striedali sa v nich otázky s možnosťami odpovedí, bola tam aj tajnička, boli tam výroky osôb, ktoré bolo treba správne priradiť a pohrali sme sa aj s obrázkami, ktoré bolo treba správne usporiadať.

Po odovzdaní odpovedí sme už len netrpezlivo čakali na výsledky... Nakoniec sa nám podarilo z 98 možných bodov získať 91, čo nám prinieslo konečné víťazstvo. Tak nás teraz 17. apríla čaká diecézne kolo tejto súťaže. Už sa tešíme a naplno pripravujeme... :)

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk