ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
„Hľa stojím pri dverách a klopem.“ Zjv 3, 20
autor:   Zuzana Matisovská, Laco Janiga
pridané :  25.03.2012 07:18

Na drevených stoličkách poukladaných do kruhu sedí niekoľko ľudí. Mladší aj starší, všetci ticho počúvajú jedného, ktorý opatrne rozpráva, občas sa usmejú a prikyvujú. Nie sú na žiadnej terapii a aj keď sa viacerým lesknú oči, nepočúvajú žiaden sladký príbeh.

Je tma. Na stene je kríž a okolo neho svetielka. Niektorí kľačia, pripaľujú ďalšie sviečky a aj keď je všade pokoj a úplné ticho, zdá sa, že všetci s niekým hovoria. Nie je to žiadna seansa ani romantické sedenie pri sviečkach.

Už po prvých zvukoch gitary pesničku všetci spoznali. Niečo na nej bude. Tí, čo vedia spievať, spievajú, tí, čo nevedia, spievajú tiež (tamburína je predsa len jedna:-). Aj keď to tam po chvíli pripomína obrovský koncert, je jasné, že je tam niekto dôležitejší ako sú speváci.

Každý túži po takýchto chvíľach. Ich výnimočnosť priťahuje. Ako krásna mydlová bublina, letiaca ponad stovky špendlíkov, odrážajú dokonalosť. Inokedy všadeprítomný Boh sa zdá byť o niečo bližšie. Myslím si ale, že cieľom obnovy nie je urobiť špeciálnym jeden víkend, dva krátke dni, ale každý deň, ktorý príde po ňom. Som veľmi vďačná za ľudí, ktorí dovolili Bohu urobiť to cez nich pre mňa.

Zuzana Matisovská

Neviem si predstaviť lepšie strávený víkend ako na tejto duchovnej obnove. Ježiš sa ma dotkol a myslím, že uzdravil mnohých. Zažil som krásny víkend plný pokoja, radosti, smiechu, ale aj zamýšľania sa nad sebou. Bolo cítiť, že Boh je tam prítomný. A sobotný večer bol absolútny vrchol. Také úžasné chvály som ešte nezažil. Jednoducho úžasní ľudia, úžasní animátori, prednášky, svedectvá, no najmä úžasný Boh. Vďaka Ti, Nebeský Tatko.

Laco Janiga

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk