ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
NAŠA púť do FATIMY
autor:   Lukáš Fero Jaklovský
pridané :  24.06.2017 23:13

Na začiatku všetkého je vždy túžba, ktorá nás poháňa uskutočniť niečo, po čom túžime. Rovnako to bolo aj s mojím „bratom Fermatom“, ktorý od Vianoc v sebe nosil túžbu dostať sa tento rok na 100. výročie zjavení do Fatimy. Hľadal spriaznenú dušu, ktorá by sa vybrala na túto púť s ním. Po krátkom rozhodovaní som sa k jeho túžbe pripojil. To sme ešte vôbec netušili, že popri návšteve Fatimy objavíme a spoznáme mnoho ďalších svetových pútnických miest. Prvým krokom k naplneniu našej túžby bol správny výber cestovnej kancelárie a druhým krokom nalodenie sa do autobusu v Prešove. Naša púť trvala 12 dní a navštívili sme 8 pútnických miest: La Salette, Montserrat, Zaragoza, Fatima, Santiago de Compostela, Garabandal, Lurdy a Padovu. Na každom z týchto miest, okrem veľkého počtu pútnikov, bolo cítiť prítomnosť modlitby a matky Božej.

La Salette je malá dedinka uprostred Álp, ktorá leží vo výške cca 1800 m.n.m. V roku 1846 sa na tomto mieste zjavila Panna Mária dvom pastierikom: Melánii a Maximovi. P. Mária im prišla povedať, že dlho prosí za nás svojho Syna a už nevládze dlhšie zadržať jeho trestajúcu ruku, ktorá je veľmi mocná a ťažká! Hovorila o tom, ako ľudia znesväcujú nedeľu, nedodržiavajú Veľký pôst, ako „furmani“ hrešia, preklínajú a neúctivo vyslovujú meno jej Syna...Vyzývala na pokánie. Dnes na tomto mieste stojí bazilika zasvätená P. Márii, o ktorú sa stará rehoľa Misionárov Božej Matky z La Salette.

Z La Sallete sme sa presunuli do Montserratu. Toto pútnické miesto sa nachádza v Španielsku a je navštevované vďaka milostivej soche Panny Márie La Moreneta (čierna Madona). Nachádza sa tu benediktínsky kláštor. Benediktíti sa starajú o toto pútnické miesto. Odtiaľ sme sa presunuli do mesta Zaragoza, ktoré je známe svojou P. Máriou na stĺpe.

Nočnou jazdou sme v ranných hodinách dorazili do Fatimy. V tomto meste sa v roku 1917 zjavila Panna Mária trom malým pastierikom: Lucii, Sv. Hyacinte a Sv. Františkovi. Vždy 13. v mesiaci, 6 ráz po sebe, od mája do októbra. Zverila im 3 posolstvá, ktoré obsahovali vývoj svetových udalostí počas celého 20. storočia, ak ľudia nezačnú konať pokánie. P. Mária vyzývala na konanie pokánie, modlitby za hriešnikov, ktorí sa rútia do plameňov pekla.

Naša túžba prísť na tieto miesta sa pretavila do skutočnosti. „Moja sestra“ ma musela uštipnúť pre istotu, či náhodou nesnívam. Na hlavnom námestí sa na obidvoch koncoch vypínajú majestátne baziliky: Bazilika P. Márie Ružencovej a Bazilika Najsvätejšej Trojice. Uprostred námestia sa nachádza socha Božského srdca, vedľa ktorej je postavená Kaplnka zjavenia. Práve na tomto mieste sa zjavovala P. Mária. V tejto kaplnke sa každý deň modlí sv. ruženec, ktorý začína o 22:30 nášho času a je spojený so sviečkovou procesiou po celom námestí. Pobožnosť sv. ruženca je možné sledovať aj online na internete. Ku kaplnke zjavenia vedie asi 250 m dlhý chodník Pokánia, po ktorom pútnici kolenačky kráčajú a vyprosujú pre seba a svojich blízkych milosti. Aj niektorí z nás sme sa naň vybrali. Navštívili sme taktiež rodné domy vizionárov, ktoré sú vzdialené od Kaplnky zjavenia asi 3 km.

Návšteva tohto pútnického miesta mala pre mňa dvojaký význam. Na jednej strane som ostal povzbudený živou vierou spolucestujúcich, s ktorými sme vytvorili pekné kamarátske a „rodinné“ vzťahy. Na druhej strane som bol obdarený toľkými milosťami, za ktoré ďakujem našej Nebeskej Mame. Vynasnažím sa, aby boli zasiate do úrodnej zeme a priniesli hojnú úrodu. A so všetkou vážnosťou si dovolím tvrdiť, že všetky tieto pútnické miesta sú priamymi telefonickými linkami do neba.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk