ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Pomohli pomôcť
autor:   Priatelia školy
pridané :  29.03.2014 23:07

Dňa 21.03.2014 sa v kultúrnom centre Na korze v Sabinove uskutočnila burza pre cirkevnú základnú školu, na ktorej sa vyzbieralo 150,70 €. Bohatý a pestrý bol aj výber predmetov v predaji, čo ukazuje na štedrosť a ochotu pomôcť, za čo vám patrí veľká vďaka. Ceny na burze príjemne prekvapili každého návštevníka, keďže boli naozaj symbolické. Na záver sme vyžrebovali troch výhercov z radu nakupujúcich, ktorí si odniesli darčekové koše v celkovej hodnote 60,- €. Nepredané predmety sme po burze rozdelili na dve časti. Jednou sme potešili rodiny v núdzi a tá druha bude k dispozícii pre ďalšiu burzu. Čistý výťažok tejto burzy, ako aj peniaze, ktoré sme doteraz vyzbierali pomocou projektu Zvonček, budú použité na rekonštrukčné práce. Teší nás váš rastúci záujem pomôcť a veríme, že sa zapojíte aj do ďalších projektov. Avšak na to, aby sme dokázali splniť náš plán s rekonštrukciou toaliet na škole, potrebujeme ešte niekoľko darcov do Zvončeka, a preto si vám dovoľujeme znova predstaviť tento projekt. Darovaním . počas 1 roka (12x10 €) na č. ú. 0502175492/0900 získa darca balíček, v ktorom sú hodnotné knihy, DVD, sviečka a 1,5 hodinový prenájom školskej telocvične. Ďakujeme a žičíme vám aj škole Božie požehnanie.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk