ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Utorkové stretnutia žien
autor:   T. Magdová
pridané :  27.12.2014 20:21

„Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty...“ Týmto vzývaním Ducha Svätého začala v prvý decembrový utorok Anna Mihoková svoju úvodnú farskú katechézu, ktorej vedenie prevzala po Eve Voskárovej.

Eva Voskárová sa pričinila o vznik spoločenstva v roku 1994. Každý týždeň počas dvadsiatich rokov boli pravidelné stretnutia v priestoroch fary, kde s nemalou mierou zodpovednosti a veľkou láskou robila výklad jednotlivých kapitol Sv. písma. Všetkým, stálym i novým, ktorí mali túžbu po Božom Slove, odovzdávala svoje vedomosti a meditácie. Náročnými prípravami vydávala odpočet za dary, ktorými bola obdarovaná. Veľmi sa snažila i napriek pokročilému veku či nie vždy priaznivému zdravotnému stavu, aby spoločenstvo pretrvávalo. Modlila sa a svoju službu obetovala len na väčšiu slávu a česť nášho Pána. A Pán požehnával toto jej úsilie obdivuhodných dvadsať rokov. Aj keď sa Eva Voskárová koncom novembra rozlúčila so spoločenstvom, spoločenstvo sa s ňou nelúči, lebo Eva bola, je a stále ostáva jeho súčasťou. Veľmi by nás potešila svojou prítomnosťou, ak jej to okolnosti dovolia.

Celé spoločenstvo jej vyjadruje veľké ĎAKUJEM a Pán Boh zaplať.

Veľké ĎAKUJEM patrí aj Anne Mihokovej, ktorá prevzala zodpovednosť za náročnú službu, a ktorej vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého.

Taktiež pozývame všetkých, ktorí by mali záujem o vzájomné duchovné obohatenie, na utorkové stretnutia po sv. omši. Účasť je dobrovoľná, nikdy sa nerobila prezentácia, neskúša sa, neznámkuje, nedávajú sa povinné domáce úlohy a ani v budúcnosti sa to meniť nebude. Dvere sú otvorené pre každého, kto by chcel zotrvať 60 − 70 minút jedenkrát v týždni v Ježišovej blízkosti cez Sväté písmo.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk