ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Koledovanie Dobrej noviny
autor:   animátori
pridané :  03.01.2015 20:49

Prvý sviatok vianočný sa 30 detí spolu s animátormi vydali hlásať radostnú zvesť, že sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. V Sabinove sme zaklopali na dvere 65 rodín, ktoré nás s radosťou prijali a dali niečo zo svojho vlastného, aby pomohli deťom v Afrike. Dobrá novina oslavuje už 20 rokov! Celý ten čas bol veľmi pekný a deti sa z toho stále radovali. Neraz sme u ľudí videli lesknúce sa slzy v očiach od radosti a možno i dojatia. Ďakujeme všetkým darcom, lebo vďaka vám sme tento rok vyzbierali 1080,05 €. Prekvapením pre mňa bolo, keď nám jedna pani ukázala fotku malého černoška z Afriky, ktorého si na diaľku adoptovali a takto ho každý mesiac podporujú. Dobrá novina má zmysel! Verím, že o rok im pomôžeme zas. Nezabúdajte: „Pán Ježiš vám všetko odplatí, u neho sa euro nestratí!“ Petra

Tento rok to bolo obzvlášť zaujímavé, keďže to vyzeralo tak, že Dobrá novina ani nebude. Nakoniec sme sa pozbierali a vyšlo to. S deckami sme v rodinách zažili kopec zábavy, no tá najväčšia bola dať si selfie u Zvijakovcov :) Bol to taký požehnaný čas aj pre nás animátorov a verím, že aj pre decká. Vidíme sa o rok! Saš

Mamka bola nadšená z toľkých chlapcov, ktorí sa takmer nezmestili do nášho bytu. Bola potešená, že taká veľká skupina miništrantov sa zobrala a chodili koledovať. Určite potešili mnohých, ku ktorým zavítali. Dominika

Ak by som mala pravdu povedať, nechcelo sa mi zapojiť sa, no nakoniec som sprevádzala malú skupinku detí a oplatilo sa. Najprv potešenie a pocit skutočnej radosti v srdci z tých malých úprimných a bezprostredných detí a tiež to, že som si uvedomila, že žiadna námaha nie je márna. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť, vniesť trochu aj z tej mojej radosti do rodín našej farnosti, a nakoniec aj to, že niekomu sme mohli spoločne pomôcť na tom chudobnejšom kontinente už aspoň tým, že sme prekonali vlastnú lenivosť a pohodlnosť :) Eva

Myslím si, že dobrá novina je veľmi dobrý projekt, prostredníctvom ktorého sa rozdáva radosť nielen v rodinách, ktoré koledníkov prijímajú, ale aj v krajinách, kde sa vyzbierané peniaze posielajú. Aj nás koledníci potešili svojím spevom či básňami a doniesli nám dobrú náladu a radosť. Ďakujeme.

foto foto foto foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk