ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Kajúcna tryzna v Sabinove
autor:   Miroslav Liška, kaplán
pridané :  08.04.2017 20:55

Už sme z viacerých zdrojov počuli, že sa v našom meste uskutoční podujatie s názvom „Kajúcna tryzna“. Keďže sme sa zároveň stretli aj s rôznorodými názormi, rozhodli sme sa opäť v tomto článku pripomenúť základný význam tohto podujatia.

Akokoľvek hodnotíme históriu Slovenska počas druhej svetovej vojny, sú určité fakty, ktoré nemožno poprieť. Môžeme diskutovať o rôznych kompromisoch zo strany štátnej moci, môžeme diskutovať, či pohľad na dejiny, ktorý nám 40 rokov určovala predošlá diktatúra, je pravdivý. Ale nemôžeme napríklad poprieť, že Židia sa stali obeťou holokaustu aj v našom slovenskom štáte. Vieme aj o mnohých prezidentských výnimkách a podobne, avšak tie nezachránili tento národ pred praktickým odstránením z našej krajiny. Je jasné, že zo Sabinova bolo odvlečených 80% (!) židovskej populácie. Toto nemožno poprieť.

Aj dodnes počúvame rôzne názory na túto dobu. Nie sme v tom jednotní a uvedomujeme si, že toto obdobie je často skresľované a musíme povedať, že niekedy aj očierňované najmä z liberálnych kruhov. Ale tragédia holokaustu sa jednoducho udiala a toto je fakt.

Preto sa v mestách, z ktorých boli odvlečení členovia izraelského národa, konajú „kajúcne tryzny“ ako modlitbovo spoločenské stretnutie občanov daného mesta.

Cieľom tryzny nie je hľadať vinníkov či priamo obviňovať obyvateľov daného mesta!

Cieľom je poprosiť o odpustenie za minulosť a spolu sa modliť k jednému a pravému Bohu – Bohu Abraháma, Bohu Izáka a Bohu Jakuba.

Cieľom je skúsenosť milosrdenstva – ponúknuť a prijať milosrdenstvo.

Práve my, katolíci, ktorí si tak uctievame Božie milosrdenstvo, máme byť prví, ktorí ukážeme, že počúvame Ježiša. Ježiš nás neustále volá k obráteniu. Ale nemožno dôjsť k obráteniu bez vzájomného odpustenia. Nie sme priamo vinní za hriechy predkov či predošlej spoločnosti alebo politického zriadenia. Ale môžeme poprosiť o milosrdenstvo tých, ktorým bolo ublížené, resp. ich potomkov.

Počuli sme aj námietku, kto sa kedy ospravedlní nám za všetky príkoria (nemusíme ísť v dejinách ďaleko – stačí komunistická diktatúra). Možno sa toho raz dožijeme. Našou úlohou je ale dať príklad – príklad milosrdenstva.

Pokúsme sa teda prestať dívať na kajúcnu tryznu v Sabinove ako na nejakého strašiaka, ktorý nás poníži v našej národnej či lokalpatriotskej hrdosti, alebo ktorý nás obviní z niečoho, za čo priamo nemôžeme. Pozrime sa na ňu očami Ježiša, ktorý nás neustále pozýva k zmiereniu sa s bratmi a sestrami bez ohľadu na ich vierovyznanie. Odpustenie nie je premlčateľné – je vždy aktuálne, a to aj po 70 rokoch...

Upozorňujeme na zmenu termínu kajúcnej tryzny − bude v nedeľu 21. mája 2017 popoludní.

Predtým sa uskutočňuje modlitbová príprava v koncertnej sále Na korze, ktorá bude najbližšie v pondelok 10. apríla 2017 o 19.15 hod. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú modliť na tento úmysel, ale aj ktorí chcú podebatovať na dané témy.

Prednáška na túto tému:

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk