ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Život podľa mňa III.
autor:   Aneta Dvorščáková
pridané :  19.03.2017 01:58

„Chcem vidieť teba, kráľ, chcem vidieť tvoju tvár. Počuť tvoje srdce biť na zemi ako v nebi...“ Tak začala som túto časť so slovami z jednej krásnej piesne. Opäť cítim Jeho bezhraničnú lásku. A moje pocity? Sú skvelé, opäť cítim JEHO. Cítim jeho lásku. Občas máme ťažké dni, no ON nám stále pomáha. „Kamkoľvek pôjdete, on Vám bude rovnať chodníky.“ Občas sa možno vyberieme aj zlou cestou, ale myslím si, že každý z nás nájde tu správnu cestu, tú Božiu cestu. Kto kráča s Bohom, nájde skutočné šťastie a, pravdaže, nájde aj JEHO.

Ja kráčam tiež svojou cestou. A aká je? Občas kľukatá. Občas urobím chybu, zapochybujem alebo príde tvrdá rana. No stále sa tá cesta narovná a pokračuje. Raz mi jeden múdry a skvelý človek na praxi povedal: „Ja viem, že Boh pomáha, len treba statočne žiť.“ Vzala som si to k srdcu. Áno, v živote sú také chvíle, aj veľmi ťažké chvíle, keď už neveríme na šťastie, keď sme smutní, atď. Ale za každým mrakom sa skrýva slnko. A ako to všetko prekonať? Na to je najlepším liekom viera. Viera je dar od Boha a vstupenka na stretnutie s ním. Mne viera neskutočne veľakrát pomohla aj pomáha. S ňou prekonávam všetko zlé. Veď Boh tuží po našej viere a po našej láske. On je žobrákom našej lásky. „Náš Boh je väčší, on je silnejší, Pane, si viac než čo tento svet dáva. Rany nám liečiš, mocný a slávny, Náš Boh si Náš Pán“. Áno, presne tak on nás vylieči z každej našej rany. Z každého nášho pádu a zármutku. Ale musíme mu to dovoliť. A ja vám všetkým prajem, aby ste ho milovali tak, ako aj on vás miluje.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk