ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Život podľa mňa II.
autor:   Aneta Dvorščáková
pridané :  25.02.2017 23:10

V poslednej dobe si veľmi všímam dobrotu a pomoc ľudí. Ďakujme Bohu, že nám posiela práve takých ľudí . Práve cez týchto ľudí nám Pán ukazuje svoju nesmiernu dobrotu, láskavosť, silu bojovať, oddanosť voči službe iným, stálu vieru a nádej. Áno ľudia pomáhajú, ale zároveň vedia aj ublížiť. Aj ja som bola terčom ubližovania. Mnohokrát podkopnuté nohy. A viete čo bolo najhoršie? Že som nevedela a nechcela odpustiť.

No časom som zistila, že treba odpustiť. „Odpúšťaj a bude ti odpustené.“ Naučila som sa odpúšťať. A neľutujem nič, čo sa v mojom živote stalo. A prečo? Pretože vtedy som to tak presne chcela. Náš život je príliš krátky na to, aby sme niekoho nenávideli. Možno v živote často prídu chvíle kedy to bude vyzerať beznádejne, no verte, že všetko má svoj význam! Všetko je tak, ako má byť, Boh to tak chce! Hovorím si to denne aj 100 krát, ale cítim, ako ma Boh pri tejto fráze kolíše vo svojom náručí a ubezpečuje ma. Lebo každá vec má svoj čas i spôsob, hoci na človeka hojne dolieha nešťastie.

„A ty spoznáš, že Pán tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na 1000 pokolení k tým čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania“. Žehnám Vám, aby ste túto pravdu mali zapísanú vo vašich srdciach. Nezabudnite odpúšťať. Majte v srdci non stop Boha a Váš život bude naplnený pokojom.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk