ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Ženy, buďte krásne!
autor:   Nepodpísaný
pridané :  03.02.2018 23:31

Ženskosť. To je tá vlastnosť, ktorú sa snažili pochopiť mnohí vedci, umelci i básnici a predsa dodnes ostala neprebádaná. Niektorí muži hovoria, že ženy nie je možné pochopiť. Sú aj mnohé vtipy o ženách. Čo robí ženu krásnou? Jej vzhľad? To je podľa mňa príliš povrchné chápanie. My ľudia sme si vymysleli kritériá podľa ktorých posudzujeme vonkajšiu ľudskú krásu, a pritom Bohu sa páčime všetci. Stvoril nás všetkých najlepšie, ako vedel. Mohol by teda stvoriť niekoho škaredého, keď On sám je dokonalý Stvoriteľ?

Ospravedlňujem sa vám ženy v mene všetkých nás mužov, že vás často berieme iba ako „tovar“. Neplatí rovnica: Čím viac má mejkapu žena, tým je príťažlivejšia pre muža. Máte v sebe oveľa viac, mnohé úžasné vlastnosti, ktorým my chlapi nerozumieme ani zďaleka. Či už je to zmysel pre poriadok a starostlivosť, silnú empatiu,  láskavý a trpezlivý prístup k slabším, hlavne k deťom a mohol by som pokračovať ďalej. Toto v sebe rozvíjajte! Práve takto sa buduje skutočná láska s mužom, a nie nejaká umelá náhrada založená na fyzickom porozumení. To je to, čo vás robí nádhernými.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk