ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
„Zatiahni na hlbinu“
autor:   Bartolomej Leško
pridané :  27.09.2014 20:26

To bolo hlavným mottom duchovných cvičení pre otcov v dňoch 7.9. − 10.9.2014, ktoré viedol don Pavol Seman – salezián. V prvý deň či večer sme boli oboznámení s program. Doobeda sme absolvovali dve prednášky, popoludní bola len jedna. Nechýbala sv. omša, ranné a večerné chvály, sv. ruženec či poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Aj naše telo bolo posilnené. Pani kuchárky sa o nás starali s najväčšou láskou – za čo im patrí veľká vďaka. Problémom pre nás bolo silencium – stíšenie sa, čo sme nakoniec všetci zvládli.

Témami prednášok boli:

  • Modlitba, posilňovanie spoločenstva s Bohom
  • Pokánie, zhrešil som proti Pánovi
  • Utrpenie v živote kresťana
  • Panna Mária v živote kresťana – urobte všetko, čo Vám povie

Prednášateľ Pavol Seman nás privádzal k hlbokej meditácii a úvahám. Poradil nám, ako sa v týchto oblastiach zdokonaliť a poukázal na potrebu stíšenia sa.

Duchovné cvičenie je osobným, niekoľkodňovým stretnutím sa s Bohom, ktorého cieľom je obnova vlastného života vo svetle Ducha. Hlbina, to je Ježišovo Srdce, v ktorom máme pripravené miesto. Je potrebné si zapáliť srdce, aby sa v ňom usídlila láska a odvaha. Len človek, ktorý má skutočnú lásku k sebe, sa vie darovať a prežívať svoj život naplno.

Reakcie účastníkov duchovných cvičení:

  • „Keď som tu išiel, myslel som si, že si tu oddýchnem, ale mýlil som sa. Toto duchovné cvičenie mi bolo pokrmom pre dušu.“
  • „Nastalo u mňa znovuzrodenie, všetko negatívne sa zo mňa odplavilo.“
  • „Som radostnejší a pokojnejší.“
  • „V tichu som našiel mimoriadnu prítomnosť Boha.“
  • „Verím, že svoju manželku a deti budem viac chápať a budem viac otvorený. Chcem byť otcom, ktorý otvára dvere márnotratnému synovi.“

Prednášateľ Pavol Seman kládol dôraz na každodenné spytovanie svedomia vo vzťahu k Bohu. Raz týždenne by sme mali tráviť čas pred Sviatosťou Oltárnou. Pristupovať k sviatosti zmierenia raz mesačne a ročne sa zúčastňovať duchovných cvičení.

Prajem všetkým otcom z našej farnosti, aby nabrali odvahu a o rok sa k nám pridali. Spolu sme zažili Božiu prítomnosť a lásku. Teším sa na ďalšie spoločne strávené duchovné cvičenia.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk