ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na sobotu 21.3.2020
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  21.03.2020 07:07

Je sobota. V Cirkvi je tento deň oddávna venovaný úcte Panne Márii, Božej Matke. Prečo? Lebo je to deň, keď zostala bez svojho Syna. Ježiš zomrel a uložili ho do hrobu. Matka zostala sama. Je preto na mieste, ak tí, ktorí sú veriaci v Krista, ctia si jeho Matku, ktorú nám dal ako posledný dar z kríža. „Hľa, tvoja matka.“ (Jn 19, 27).

Nemohli sme dostať nič lepšie ako matku, ktorá stojí pri deťoch, ukazuje im cestu, oroduje a prihovára sa za nich a vedie ich k Bohu. Je tou najlepšou pomocou pre človeka. Preto mnohí svätci tvrdili, že Mária je najkrajšou a najrýchlejšou cestou k Bohu.

Prečo to spomínam? Lebo práve táto naša Matka nás žiada na každom mieste, na ktorom sa zjavila, o modlitbu ruženca. Azda najznámejšie miesto je Fatima. Tam zazneli deťom pamätné slová: „Denne sa modlite ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec vojny.“ Aké aktuálne boli tieto slová pre nich v čase, keď zúrila vojna. A aké aktuálne sú i pre nás, keď sa náš svet zmieta v nepokoji a chaose, vo vojne, ktorú vedieme s vírusom, ktorý ani poriadne nepoznáme.

Denne sa modlite ruženec! Možno si pomyslíme, čo už len zmôže taká biedna modlitba proti tomu, čo sa deje. Sestra Lucia z Fatimy o ruženci povedala: „Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami.“

V tomto čase čelíme problému nie iba osobnému, či rodinnému, ale je to problém medzinárodný, celosvetový. Je dobré, ak budeme mať na pamäti slová Božej Matky, že na takéto problémy je liekom ruženec. To je najlepší antivírus, najlepšia vakcína, lebo nestojí na ľudských schopnostiach, ale na Božej Matke a Ježišovi Kristovi. A tým nemá žiadnu konkurenciu. Len tento liek treba užívať. Čím viac ho „užívame“, tým viac pomáhame.

Slová dnešného čítania nás pozývajú jasne: „Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, on nás udrel, on nás aj ošetrí.“ Teda treba sa vrátiť k Bohu, lebo len On vie dať všetko do poriadku. A ako sa máme k nemu vrátiť? Tak ako mýtnik v evanjeliu, celkom pokorne: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Uznať si, že sme hriešni, a že potrebujeme Boha.

Ruženec je celkom pokorná a jednoduchá modlitba. Je to neustále opakovanie dvoch najmocnejších mien vo vesmíre: Ježiš a Mária. Vráťme sa teda k Bohu cez Máriu, cez jej ruženec. Modlime sa ho často a radi. Zvlášť teraz. Mária ešte nikdy nikoho neopustila, a nikoho neoklamala. Ruženec má moc nás zachrániť a pomôcť nám.

Vyzývam preto vás všetkých k spoločnej modlitbe ruženca. Aj viackrát do dňa, ale hlavne večer o 20:00, keď sa pri ňom stretáva celá naša farnosť, na čele s jej kňazmi. My všetci, spolu s Máriou a ružencom v rukách, môžeme od Ježiša vyprosiť pokoj a uzdravenie tela i mnohých duší. Poďme na to, s vierou a pokorou!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk