ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Výzva pre chodcov
autor:   Jana Tabačková, Úrad Ekumenickej pastoračnej služby MVSR
pridané :  15.12.2018 22:27

Drahí bratia a sestry! Život, ktorý žijeme, je vzácnym darom od Pána Boha. Často si to uvedomíme až vo chvíľach, keď stratíme niekoho milovaného. Vážme si svoj život. Nie iba kvôli sebe, ale aj kvôli ľuďom, ktorí nás majú radi.

Za posledné tri mesiace bolo v našom Košickom kraji 61 zrazených chodcov. Dvaja z nich sa,žiaľ, domov už nevrátili. Policajti, hasiči a záchranári sú pri dopravných nehodách často svedkami osobných a rodinných tragédií. Aj v ich mene vás vyzývame k zvýšenej pozornosti na cestách. V tomto zimnom a jesennom období je omnoho väčšie riziko kolízie motorového vozidla s chodcom.

Preto prosíme:

Ak idete po priechode pre chodcov v tmavom oblečení, používajte reflexné prvky.

Nikdy neprechádzajte mimo vyznačených priechodov. Tých pár minút, ktoré tým ušetríte, vás môže stáť to najvzácnejšie – váš život alebo zdravie.

Ako vodiči buďte ohľaduplní... Nezabúdajte život je dar! Doma vás predsa niekto čaká!

 

Želáme vám v mene sekcie prevencie KR PZ Košice a policajných duchovných pokojné a požehnané vianočné sviatky so svojimi najbližšími!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk