ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Výlet na vrch Kohút
autor:   Klaudia Genčurová
pridané :  21.09.2019 20:10

V jednu krásnu slnečnú sobotu (spočiatku to tak nevyzeralo, no nakoniec sa počasie umúdrilo) sme sa my, mladí našej farnosti spolu s pánom kaplánom Lukášom a Martinom vybrali na výlet - na vrch Kohút. Ráno sa skupinka dobre a športovo naladených ľudí stretla pod lesíkom. Aj keď to najprv vyzeralo, že nás bude iba zopár, nakoniec nás bolo požehnane. Zoznámili sme sa, urobili spoločnú selfie, ktorá nesmela chýbať a išli. Počasie nám naozaj prialo, takže cesta bola bezproblémová, a hlavne veselá :). Kecali sme, spoznávali sa a, samozrejme, s radosťou kráčali do cieľa. Ubehlo to veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a hľa – kríž. Áno, ten kríž stál na vrchu Kohút. Boli sme tu. Trocha spotení, no naplnení úžasným pocitom.

Keď som zbadala ten nádherný výhľad, hneď mi napadol úryvok žalmu: „Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“ Naozaj, tá cesta stála zato. Bola som vďačná, že som tu mohla byť s takými skvelými ľuďmi a predovšetkým s mojím nebeským Ockom. Ani na vrchole nesmela chýbať spoločná fotka. Po jasaní nad výhľadom sme si našli ohnisko, kde sa dá opekať (boli sme už poriadne hladní :D). Páni kapláni s chlapcami nám urobili oheň a začalo sa opekať. Pochutili sme si na špekáčikoch, slaninke, klobáske, ale aj zeleninke z našich záhrad. Ako správni turisti a slušní ľudia sme za sebou poupratovali, zhasli oheň a bol čas ísť späť. Cesta naspäť sa mi zdala ešte rýchlejšia. S dobrými ľuďmi a Božou prítomnosťou všetko ubehne rýchlo a nezdá sa to ani náročné. Povedzme si úprimne, práve takéto chvíle by mohli trvať dlhšie. Jedna z našich zastávok bola na Šanci pri krížoch, kde sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva a poďakovali za úspešne zvládnutú 16 kilometrovú trasu. Kaplán Martin nám dal aj novokňazské požehnanie a mohli sme sa rozísť. Aj keď domov sme išli každý svojou cestou, verím, že nás spája nielen spoločná cesta na Kohút, ale aj spoločná a milosrdná cesta k Bohu.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk