ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Vianočná zbierka, poďakovanie
autor:   Farská charita Božieho milosrdenstva
pridané :  22.12.2018 20:42

Vďaka, Otče, za Tvoju lásku a prítomnosť medzi nami, ktoré nás viedli k tomu, aby sme si ako ľudia pomohli navzájom.

Našlo sa medzi nami 47 darcov: potravín trvanlivých a potrebných na prípravu štedrovečerného stola, finančnej hotovosti v celkovej sume 285 € a stravných lístkov v počte 125 ks v celkovej hodnote 537,60 €.

Poďakovanie patrí aj všetkým deťom, ktoré oslovil p. kaplán L. Imrich a p. Kolárčiková. Tie sa dokázali počas adventu zrieknuť a podeliť so sladkosťami. Tým potešili tie deti, ktorým sa sladkostí dostáva oveľa menej.

Ďakujeme aj našim kňazom za pomoc pri realizácii zbierky.

Spolu bolo potravinami, stravnými lístkami v hodnote 401,30 € a finančnou hotovosťou 170 € obdarovaných 25 rodín.

Všetkým darcom aj obdarovaným vyprosujeme požehnané Vianoce.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk