ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Uzdravenie skrze odpustenie
autor:   Aneta Dvorščáková
pridané :  16.07.2017 14:43

Korene rán, ktoré v sebe nosíme, môžu byť mnohoraké. Často s nimi žijeme bez toho, aby sme mali záujem vyliečiť ich alebo sa ich zbaviť. Dokonca niektoré z nich vznikajú z neodpustenia. Možno ste stále neodpustili svojej matke, otcovi alebo človeku, ktorý vám veľmi ublížil či nahneval, lekárovi, o ktorom sa domnievate, že môže za vaše fyzické postihnutie. Na uzdravenie nestačí si iba udržiavať odstup od človeka, ktorý vás zranil. Priateľstvo a láska v nás vytvára pozitívne myslenie. Nenávisť a pomsta zasa negatívne. Keď odpustíte, prejavujete láskavosť hlavne sebe, pretože tým prelomíte negatívne puto, ktoré máte s daným človekom. Odpustenie nie je len emócia, ale rozhodnutie. Nie je dôležité, čo cítite, ale čo robíte. Môžete odpustiť, ale ešte stále byť nahnevaní. A kto vás úplne uzdraví? Ježiš Kristus. Aj on odpustil svojim nepriateľom, keď bol na kríži. Odpustite tým, ktorí vám ublížili. Povedzte spolu s Ježišom: ,,Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk