ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Tričká s logom sabinovských misií 2013
autor:   Štefan Talarovič
pridané :  09.02.2013 15:16

Ak máte záujem o zakúpenie trička s logom sabinovských misí 2013, pozorne si prečítajte tieto informácie. Na podstránke misií (kliknite TU) nájdete v najnovšom článku vizuálnu podobu ponúkaného textilu (pánske, dámske a detské tričká a mikiny v rôznych farbách).

Z prehľadnej tabuľky si potom vyberiete, o ktorý textil a v akých veľkostiach máte záujem.

Vašu objednávku potom jednoducho odošlete e-mailom na adresu, ktorú nájdete pri zozname tričiek. Pre tých z Vás, ktorí nemáte možnosť si obrázky tričiek pozrieť na internete a následne objednať si ich e-mailom, ponúkame možnosť telefonicky urobiť objednávku na tomto telefónnom čísle: 0907 152 270 (v sieti O2). Uzávierka týchto záväzných objednávok (či už mailových alebo telefónnych) je už tento valentínsky štvrtok 14. februára o 14:00 hod. V prípade nedostatočného počtu objednávok sa výroba textilu organizovať nebude (oznámime to vo farskom liste).

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk