ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Súťaž SAFI na tému Môj dar - Pozvete TV Lux do sabinovskej farnosti?
autor:   Jakub Bačinský, CZŠ sv. Jána Krstiteľa
pridané :  17.02.2018 20:47

TV Lux pravidelne usporiadava súťaž pre amatérskych filmárov. Po Vianociach sme sa rozhodli, že to znova skúsime. Veď tohto roku máme na škole krúžok šikovných reportérov (TV Prophet).  Ako to videli žiaci 6.A?

Terézia Reváková: Pointou celého videa je dar. Veci, ktoré sme dostali, si často už ani neuvedomujeme ako dar. 

Peter Švec: Natočili sme to aj preto, aby sa v tom niektorí kamaráti našli a iní prišli na to, čo je ich darom. Zistili sme, že nie je ľahké vymyslieť príbeh, zápletku a natočiť scény, zostrihať video, dodržať podmienky a termíny.

Peter Ferenc: Hoci je to len 4-minútové video, prekvapilo ma, že to bolo také náročné. Veľa scén sme natáčali aj 15 krát.

Terézia Ondková: Výsledok nás všetkých teší. Hovorím tam o tom, ako nikdy nie som sama, mám rodinu, priateľov a Ježiša. 

 

Video nájdete na stránke školy alebo  TU, kde nás môžete v hlasovaní podporiť. Víťaz získa fotoaparát a z jeho farnosti  bude vysielať TV Lux priamy prenos svätej omše. Hlasovanie je len do 19.2. Ďakujeme za Vašu podporu!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk