ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sila, nádej, viera
autor:   Aneta Dvorščáková
pridané :  30.04.2017 15:51

Často sa v živote stáva, že keď máte to najhoršie obdobie, príde niečo/niekto, kto Vás posilní. Aj mne sa to dnes stalo ... opäť som dostala krásny, silný a povzbudivý list od mojej kamarátky. Ako uviedla v liste, „všetko je tak, ako má byť, Boh to tak chce“. A vtedy mi to došlo! Má pravdu, pretože Boh vie, čo je pre nás najlepšie a len on má riešenie na každý jeden problém. On nás tak veľmi miluje. Jeho láska je bezhraničná, mocná a taká silná. Koľkokrát som bola zranená či zradená, no ON bol stále pri mne. On je tu stále. Či spím, alebo bdiem, aj keď som šťastná, smutná, opovrhnutá. „Vidíš , že situácia sa ešte viac zhoršuje namiesto toho, aby sa zlepšovala? Neznepokojuj sa, zatvor oči a s dôverou mi hovor: Buď vôľa tvoja, ty sa postaraj! Hovorím ti , že sa postarám, zasiahnem ako lekár, a ak to bude nutné, urobím aj zázrak. Zdá sa ti, že tvoj stav sa zhoršuje? Neznepokojuj sa, zavri oči a povedz: Ježišu, vezmi všetko do svojich rúk! Ubezpečujem ťa, že sa postarám.“ (Dolindo Ruotolo)

Tak, a teraz môžete kráčať ďalej so silou, nádejou a vierou. Musíte byť silnejší ako inokedy! Všetkým vám prajem, ak aj k vám prídu zlé časy, nedajte sa, nepadnite na dno, ale pozrite sa hore a spomeňte si, ako vás On miluje. Zverte svoje problémy do jeho rúk a on Vám stále pošle riešenie.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk